Книга за учителя по български език за 11. – 12. клас. Профилирана подготовка. Модул 1. Езикът и обществото

Печатен
одобрен от МОМН
ISBN: 978-954-01-4082-7 Формат: 17х24 см , 50 стр.
Цена:
9.00 лв.
ПОРЪЧАЙ
АНОТАЦИЯ
ЗА АВТОРА
МНЕНИЯ
Книгата за учителя предлага:
  • научни и методически акценти, свързани с включените в учебника теми;
  • поднесена достъпно допълнителна научна информация към всяка тема;
  • решения на задачите към всяка тема;
  • учебна програма за профилирана подготовка ‒ модул 1 „Езикът и обществото”.
Красимира Алексoва

Красимира Алексова е доцент в Катедрата по български език на Софийския университет „Св. Кл. Охридски”. Завършила е българска филология в същия университет и е специализирала „Теория и история на културата”. Била е преподавател по български език за чужденци в УНСС (до 1997 г.) и лектор по български език и култура в Екс ан Прованс, Франция. Научните ѝ интереси са в областта на морфологията, езиковата типология, социолингвистиката и социалната психология на езика. Авторка е на книгите: „Езикът и семейството” (2000), „Адмиративът в съвременния български език” (2003) и „Езиковите нагласи и вариантността в устната реч” (2013). Ангажираността ѝ с проблемите на обучението по български език в средното училище намира израз в нейното участие в авторски екипи, създали учебници и учебни помагала за 5., 6., 7. и 12. клас, а също така и във включването ѝ в няколко изследователски проекта. Член е на Съюза на учените в България и на Международното социолингвистическо дружество – София.

Виж всичко за този автор
Йовка Тишева

Йовка Тишева е професор по съвременен български език в Софийския университет „Св. Кл. Охридски”.Завършва българска филология в Шуменския университет. Работи като базов учител по български език и литература. От 1989 г. е преподавател в Софийския университет. Чете лекционни курсове по съвременен български език, синтаксис на съвременния български книжовен език, устна комуникация. Изследователската ѝ дейност намира отражение в монографиите „Модели за интрепретация на сложното изречение в българския език”, „Структурни модели на въпросителните изречения в българския език”, „Прагматика и устна реч” и в повече от 100 статии и научни съобщения. Ръководител е на научни проекти, свързани с изследването на устната комуникация, със създаването на езикови корпуси и със синтаксиса и прагматиката на българската реч.Автор е на учебници и помагала по български език.

Виж всичко за този автор
Руска Станчева

Доц. д-р Руска Събева Станчева е завършила специалността „Славянска филология” в СУ „Св. Климент Охридски”. Постъпва в Института за български език на БАН през 1988 г. като редовен докторант в Секцията за съвременен български език, където работи и досега. През 1994 г. защитава докторска дисертация, а от 2005 г. е доцент. Автор на научни студии и статии в областта на нормата и кодификацията на книжовните езици и по граматика на съвременния български език. 
Преподава езикова култура в Нов български университет. От 1998 г. досега участва в екипи и комисии, ангажирани с разработването на тестове по български език и на оценяването с тях. През 2008 г. създава и оттогава ръководи Тестов център „Бултест Стандарт”, чиято цел е разработването на качествени тестове за образованието и обучението на учители в добри тестови практики.
Член е на авторските екипи на „Нов правописен речник” (2003 г.), „Учебен речник по български език и литература. Термините в обучението от 4. до 12 . клас” (2008 г.), „Обратен речник на българския език” (2011 г.), „Правопис и пунктуация – основни правила” (2011 г.), „Нов правописен речник” (2012 г.), както и на редица помагала за оценяване с тестове по български език и литература за среден и горен курс.

Виж всичко за този автор
Борислав Борисов
Борислав Борисов

Главен асистент в Пловдивския университет „Паисий Хилендарски”, доктор по филология. Бил е преподавател по методика на обучението по български език. Преподава чешки език и води лекционни курсове по История на чешкия език и историческа граматика на чешкия език. Научните му интереси са в областта на историята и теорията на книжовните езици, съпоставителното езикознание, социолингвистиката, методиката  на обучението по български език и на чуждоезиковото обучение.

Виж всичко за този автор
ВХОД ЗА РЕГИСТРИРАНИ
ПОТРЕБИТЕЛСКА КОШНИЦА
Вашата кошница е празна
КАТАЛОГ НА ИЗДАНИЯТА
Учебна литература
ТЪРСЕНЕ
Научна литература
Справочна литература
Художествена литература
СВЪРЗАНИ ПРОДУКТИ
Общи условия за ползване на сайта.