Пъстър свят. Да учим по-лесно български език и литература за 4 – 5 години

Печатен
одобрен от МОМН
Цена:
5.90 лв.
ПОРЪЧАЙ
АНОТАЦИЯ
ЗА АВТОРА
МНЕНИЯ
Учебното помагало „Пъстър свят” е предназначено за обучение по български език и литература на четири–петгодишни деца, които имат друг семеен език, различен от българския. В понятието „друг семеен език” включваме не само различен майчин, но и различен бащин език. 
Учебното помагало „Пъстър свят”:
  • предлага материал, с който се установява нивото на владеене на българския език на деца с друг семеен език в началото и в края на учебната година (теми „Знам и мога”);
  • позволява вариативно планиране на образователното съдържание според установеното ниво на владеене на българския език;
  • осигурява постепенно и последователно формиране на умения за слушане и говорене на български език у деца, които не владеят българския език;
  • осигурява изграждане на трайни езикови и говорни умения на български език.
Евгения Тополска
Евгения Тополска

Доц. д-р Евгения Тополска е преподавател във ВТУ „Св. св. Кирил и Методий” – филиал Враца. Била е преподавател в Департамента за информация и усъвършенстване на учители към СУ „Св. Климент Охридски”. Работила е като логопед в Държавен логопедичен център – София. Нейните професионални интереси и опит са насочени към обучениетопо български език и литература в детската градина, педагогическа подкрепа на речевото развитие на деца със специални образователни потребности (развиващи педагогически технологии), допълнително обучение по български език за деца с друг семеен езикиприобщаващо образование. Доц. д-р Евгения Тополска е автор на монографии за превенция на трудностите в ограмотяването и за речево развитие в условия на образователна интеграция. Автор е на учебни помагала за деца и за квалификация на учители. Има над 80 публикации в научни списания и сборници от научни конференции в страната и в чужбина. Работила е по национални  проекти за образователна интеграция на деца от ромски произход. Лектор е в квалификационни програми за повишаване на квалификацията на детски учители за работа в интеркултурна среда.

Виж всичко за този автор
ВХОД ЗА РЕГИСТРИРАНИ
ПОТРЕБИТЕЛСКА КОШНИЦА
Вашата кошница е празна
КАТАЛОГ НА ИЗДАНИЯТА
Учебна литература
ТЪРСЕНЕ
Научна литература
Справочна литература
Художествена литература
СВЪРЗАНИ ПРОДУКТИ
Общи условия за ползване на сайта.