Примерно годишно тематично разпределение по химия за 11. кла, модул „Химия на неорганичните вещества”

ЗА АВТОРА
МНЕНИЯ
Лиляна Боянова

Доц. д-р Лиляна Боянова е родена е през 1940 г. Възпитаник е на Химическия факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски”. Тя е дългогодишен преподавател в катедра „Методика на обучението по химия” в Химическия факултет на СУ. Автор е на над 40 учебника и учебни помагала по химия от 7. до 12. клас, компютърни програми, мултимедийни продукти и електронни учебници. Изследванията ѝ са в областта на учебното съдържание, учебно-техническите средства, учебното кино, компютъризацията в обучението по химия в средното училище. Автор е на над 100 статии и монографии. Участвала е с доклади и научни съобщения на голям брой международни и национални научни форуми.

Виж всичко за този автор
Красимир Николов

Красимир Николов завършва висше образование като магистър по химия в СУ „Св. Климент Охридски”. Работил е в ПМГ „Проф. Емануил Иванов”, Кюстендил, и в СМГ „Паисий Хилендарски”. В момента е учител в НФСГ, София, и базов учител към СУ. Интересува се от проблеми в областта на иновационните и интерактивните методи на преподаване и усвояване на знания, които да послужат в кариерното развитие на подрастващите. Разработва и участва в разработването на стратегии за лесното усвояване на знания и интерпретация на информацията по природни науки съобразно мотивационната сфера и потребностите на младите хора, с оглед на бъдещите им професионални планове. Работата му е ориентирана към обучението към младите хора съобразно потребностите и възможностите им и разработването на ясно формулирани цели и концепции на образование. Не одобрява работата по шаблон. Търси начини за формиране на конструктивното мислене у младите хора. През 2004 г. получава почетна грамота „Неофит Рилски”.

Виж всичко за този автор
Калинка Бенова
Родена е през 1961 г. Завършва средно образование в СОУ „Христо Ботев” в гр. Никопол, а висше – в Софийския университе, Химически факултет, специалност химия, с втора специалност физика. Прави специализация във ВХТИ – „Съвременни теоретични и технологични проблеми на обучението по химия”. Придобива ІІ професионално-квалификационна степен.
Има богат педагогически опит като учител по химия и опазване на околната среда, заместник директор и експерт по химия и опазване на околната среда. От 2003 г. до днес работи като старши учител по химия в МГ „Гео Милев” в Плевен. Ръководител е на Школа по химия по Проект от Националната програма „С грижа за всеки ученик”, модул „Осигуряване на обучение на талантливи ученици за участие в ученическите олимпиади”. Ръководител е на Школа по химия по междуучилищен проект.
Има участия с доклади, съобщения и постери в редица национални и международни конференции. Ръководител е на изявени ученици за участие в олимпиади и състезания. Обучител е и на учители за решаване на задачи по химия.
Участвала е в изготвянето на: програма за държавен зрелостен изпит за профилирана подготовка – 2020 г.; варианти за държавен зрелостен изпит по химия през 2010/2011 г.; ДОИ за ПП по химия и през 2012 г. Оценител е на тестови задачи по химия, съставител е на задачи по химия за олимпиади; оценител е на кандидатстудентски работи в Медицинския университет в Плевен.
Получавала е редица награди и грамоти за дейностите си: грамоти за научно ръководство на ученици; през 2007 г. получава грамота от община Плевен за принос в областта на образованието; през 2011 г. – награда на Международната фондация „Св. св. Кирил и Методий” за изключителни постижения при откриването и развитието на млади таланти в областта на химията.
Виж всичко за този автор
Даниела Маноилова
Родена е през 1966 г. Завършва средното си образование в ЕСПУ „Кирил и Методий” във Велико Търново, а висшето – в Шуменския университет „Епископ Константин Преславски”, специалност учител по химия и биология.
Завършила е няколко обучителни програми: през 2013 г. – към Министерството на образованието и науката чрез дирекция „Организация, контрол и инспектиране” обучение на инспектори по проект № BG051PO001-3.2.05 „Усъвършенстване на системата за инспектиране на образованието”; през 2016 г. – към ПСИТ България ООД – „Работа с платформа за дистанционно проверяване на тестови форми”.
Има много придобити квалификации – последната е през 2011 г. от Софийския университет „Св. Климент Охридски”, Департамент за информация и усъвършенстване на учители – І професионално-квалификационна степен.
Има редица награди: през 2012 г. – награда на РИО – В. Търново „Учител на годината”; през 2014 г. – награда на Международна фондация „Св. св. Кирил и Методий”; през 2017 г. – почетно отличие „Неофит Рилски”.
В момента е старши учител по химия и опазване на околната среда в Природо-математическа гимназия „Васил Друмев” във Велико Търново.
Виж всичко за този автор
Антоанета Хинева
Родена е през 1971 г. Завършва висше образование, специалност биология и химия, през 1995 г. в Шуменскя увиверситет „Епископ Константин Преславски”.
През 2002 – 2003 г. прави едногодишна професионално-педагогическа специализация на тема „Интегралният подход в обучението по природонаучни учебни дисциплини”. През 2005 г. придобива I професионално-квалификационна степен. Защитава дипломна работа на тема: „Формиране на положителна мотивация за учене чрез използване на интерактивни методи и форми на обучение”.
Има 25 години педагогически стаж. Започва работа като учител през 1995 г. в СОУ „Св. св. Кирил и Методий” в с. Синдел. От 2001 до 2005 г. работи като учител по химия и опазване на околната среда в IV ЕГ „Фредерик Жолио Кюри”, а от 2005 г. до момента е в Математическа гимназия „Д-р Петър Берон”, Варна.
От 2010 до 2013 г. работи в РУО – Варна като експерт и началник по природни науки и екология.
Била е член на областната и на националната комисия на олимпиадите по химия. Има опит в подготовката на ученици за участие в олимпиади и състезания. Съветник е на народен представител от 42-рото Народно събрание по въпросите на образованието.
Участва с разработки на различни форуми, както и на националната конференция на учителите по химия. Участва с екипен проект в IV международна конференция на тема „Периодичната таблица”, организирана от IUPAC. 
Участва в авторски колективи на „Речник на термините по химия” и тетрадки по химия и опазване на околната среда за 8. и 10. клас.
Виж всичко за този автор
ВХОД ЗА РЕГИСТРИРАНИ
ПОТРЕБИТЕЛСКА КОШНИЦА
Вашата кошница е празна
КАТАЛОГ НА ИЗДАНИЯТА
Учебна литература
ТЪРСЕНЕ
Научна литература
Справочна литература
Художествена литература
СВЪРЗАНИ ПРОДУКТИ
Общи условия за ползване на сайта.