Детективски истории. Книга за учителя по проблемно базирано обучение за 2. – 4. клас

одобрен от МОМН
ISBN: 978-954-01-4099-5 Формат: 21x29 см , 44 стр.
СВАЛИ
АНОТАЦИЯ
ЗА АВТОРА
МНЕНИЯ
В помагалата от поредицата „Детективски истории” авторите Мариела Миланова , Ивета Николаева и Деяна Милушева по интересен и достъпен начин отговарят на въпросите на учениците: 
„А това защо го учим и за какво ще ни потрябва в живота?”
Голяма част от материала, който  се преподава в училище, е натоварен с много фактология. Във времето на великите информационни открития децата могат да намерят в интернет всичко, което ги интересува, стига да го разбират и да могат да извлекат достоверна информация. А както се оказва от изследванията на функционалната грамотност на учениците, българчетата са на едно от последните места в Европа. По своята същност функционалната грамотност представлява способността на човека да решава стандартни житейски задачи на основата на приложни знания. Тя включва умения за: 
  • четене с разбиране,
  • търсене, намиране, анализиране и синтезиране на информация, 
  • свободно изразяване на мнение и идеи в устното общуване, 
  • развиване на компетентности за правилно боравене с различни книги, речници, справочници и енциклопедии, 
  • овладяване на познания в различни научни области, 
  • развиване на различни социални умения, развиване на логическо мислене. 
Всички тези умения се развиват чрез проблемно базираното обучение, чийто модел е разработен в книгата за учителя. Разбира се, обучението не може да бъде изцяло базирано на такава методика. Никой не отрича значението на фундаменталните знания и тяхното натрупване. За да се използва методът, трябва да има изградена основа от знания и умения, свързани с базисни понятия. Затова ние препоръчваме използването на метода да започне след втори клас и поетапно да се усложнява в прогимназиалния и гимназиалния етап на средното образование.
Книгата има за цел да подпомогне учителя в прилагането на компетентностния подход чрез използване на проблемно базираното обучение. Как да научим учениците след втори клас да мислят, да анализират, да синтезират, да решават проблеми? Преди всичко чрез проблемно базираното обучение. Въвеждайки интердисциплинарния подход, авторите на помагалата за 2., 3. и 4. клас доказват, че няма знание и умение, което да не е свързано с живота. 
В книгата за учителя са поместени развити уроци и примерни въпроси, както и насоки за работа с поредицата помагала „Детективски истории” чрез прилагане на интердисциплинарна учебна програма.
Деяна Милушева
Деяна Милушева е родена през 1971 г. в София. През 1993 г. завършва начална училищна педагогика в СУ „ Климент Охридски” с втора специалност „българска филология”. През 2000 г. придобива второ висше образование културология с втора специалност „история на българската култура”. През 2012 г. завършва магистратура към катедра „Социална педагогика” в СУ на тема „Консултиране и социално-педагогическа помощ за семейства”. 
Има професионална квалификация по индивидуално и групово консултиране на семейства, както и за учител по английски език в средните училища. И двете квалификации са присъдени от СУ „Св. Климент Охридски”. Владее свободно френски, руски и английски език. 
В периода 2010 – 2020 г. специализира във Финландия, Исландия, Италия, Испания, Чехия и други държави по програмата „Еразъм” в курсовете „Драма в образованието”, „Проблемно базирано обучение”, „Прилагане на ИКТ в образованието” и в различни мениджърски програми. От 2010 г. заема длъжността заместник-директор, а по-късно и директор на училище в София.
Виж всичко за този автор
ВХОД ЗА РЕГИСТРИРАНИ
ПОТРЕБИТЕЛСКА КОШНИЦА
Вашата кошница е празна
КАТАЛОГ НА ИЗДАНИЯТА
Учебна литература
ТЪРСЕНЕ
Научна литература
Справочна литература
Художествена литература
СВЪРЗАНИ ПРОДУКТИ
Общи условия за ползване на сайта.