Атлас по география и икономика за 9. клас (втора част за 9. клас при обучение с интензивно изучаване на чужд език)

Печатен
одобрен от МОМН
ISBN: 978-954-01-4101-5 Формат: 21x29 см , 36 стр.
Цена:
5.90 лв.
ПОРЪЧАЙ
АНОТАЦИЯ
ЗА АВТОРА
МНЕНИЯ
Атласът по география и икономика за 9. клас (втора част за 9. клас при обучение с интензивно изучаване на чужд език) включва 34 карти, които внимателно са подбрани и съобразени както с новата учебна програма, така и с малкия брой учебни часове.
При създаването на картите е използвана актуална статистическа информация, обработена с географски информационни системи. 
Поредността на картите в атласа съответства на темите във всички одобрени от МОН учебници за 9. клас. 
Първият раздел „География на обществото” включва картите:
 • Политическа карта на света 
 • Форми на управление и на държавно устройство
 • Гъстота на населението в света. Градски агломерации 
 • Среден брой деца, родени от една жена 
 • Естествен прираст на населението в света 
 • Религии в света 
 • Полезни изкопаеми 
 • Земеделие и риболов 
 • Промишленост 
 • Транспорт и туризъм
 • Европейски съюз 
 • НАТО 
Вторият раздел „География на континентите и страните” съдържа картите:
 • Европа. Природогеографска карта
 • Европа. Политическа карта 
 • Европа. Стопанство 
 • Германия 
 • Франция 
 • Русия
 • Азия. Природогеографска карта 
 • Азия. Стопанство 
 • Китай 
 • Япония 
 • Индия  
 • Северна Америка. Природогеографска карта  
 • Северна Америка. Стопанство  
 • САЩ  
 • Южна Америка. Природогеографска карта  
 • Южна Америка. Стопанство  
 • Бразилия 
 • Африка. Природогеографска карта 
 • Африка. Стопанство
 • Република Южна Африка 
 • Австралия. Природогеографска карта 
 • Австралийски съюз. Стопанство
За по-бързото ориентиране на учениците под всяка карта е поставена легенда с използваните условни знаци.
Цветелина Пейкова

Цветелина Пейкова завършва специалност „География” в Софийския университет „Св. Климент Охридски”. Над 30 години е учител по география и икономика. Прeз 1993 г. защитава дипломна работа на тема „Използване на компютърни игри при изучаване на континентите” за придобиване на втора професионално-квалификационна степен. Участва в работни групи на МОН за изработване на държавни образователни стандарти, учебни програми по география и икономика и материали за ДЗИ. Има опит като оценител на учебници и учебни помагала. Участва в екипи по международните програми и проекти „Коменски” и „Еразъм+” на ЕС. Автор е на учебници и учебни помагала по човекът и обществото в начален етап и по география и икономика в прогимназиален и гимназиален етап.

Виж всичко за този автор
ВХОД ЗА РЕГИСТРИРАНИ
ПОТРЕБИТЕЛСКА КОШНИЦА
Вашата кошница е празна
КАТАЛОГ НА ИЗДАНИЯТА
Учебна литература
ТЪРСЕНЕ
Научна литература
Справочна литература
Художествена литература
СВЪРЗАНИ ПРОДУКТИ
Общи условия за ползване на сайта.