Книга за учителя. Пъстър свят, 4-5 години

одобрен от МОМН
ISBN: 978-954-01-4102-2 Формат: 17x24 см , 136 стр.
СВАЛИ
АНОТАЦИЯ
ЗА АВТОРА
МНЕНИЯ
  • Как да се установи нивото на владеене на български език, ако детето има друг семеен език?
  • Как да се структурира езиковото обучение? Откъде да започне езиковото обучение, при условие че детето не разбира и не говори български език? Как да продължи езиковото обучение?
  • Как да бъде ефективно обучението по български език за всички деца в групата, които са на различно ниво на владеене на български език?
  • Как да се изградят трайни езикови и говорни умения на български език?

Отговори на тези и други въпроси ще намерите в концептуалната рамка на книгата за учителя по български език и литература за 4 – 5-годишни деца с друг семеен език. Книгата за учителя е създадена към учебното помагало „Пъстър свят” и е съобразена с Наредбата за приобщаващо образование от 2017 г., Наредба № 5 на МОН от 03.06.2016 г. за предучилищното образование и Наредба № 6 на МОН от 11.08.2016 г. за усвояването на българския книжовен език. Понятието „друг семеен език” обозначава ситуация в семейства, където децата са не само с различен майчин език, но и с различен бащин език. Децата с друг семеен език притежават различно ниво на владеене на български език – от липса на езиково разбиране и езикова продукция на български език до еднакво владеене на семейния и на българския език. С помощта на учебното помагало „Пъстър свят” и книгата за учителя ще може да установите актуалното ниво на владеене на българския език и да адаптирате обучението по български език и литература съобразно индивидуалните образователни потребности на децата, за да осигурите превенция на обучителни затруднения в рамките на общата подкрепа за приобщаващо образование.

Евгения Тополска
Евгения Тополска

Доц. д-р Евгения Тополска е преподавател във ВТУ „Св. св. Кирил и Методий” – филиал Враца. Била е преподавател в Департамента за информация и усъвършенстване на учители към СУ „Св. Климент Охридски”. Работила е като логопед в Държавен логопедичен център – София. Нейните професионални интереси и опит са насочени към обучениетопо български език и литература в детската градина, педагогическа подкрепа на речевото развитие на деца със специални образователни потребности (развиващи педагогически технологии), допълнително обучение по български език за деца с друг семеен езикиприобщаващо образование. Доц. д-р Евгения Тополска е автор на монографии за превенция на трудностите в ограмотяването и за речево развитие в условия на образователна интеграция. Автор е на учебни помагала за деца и за квалификация на учители. Има над 80 публикации в научни списания и сборници от научни конференции в страната и в чужбина. Работила е по национални  проекти за образователна интеграция на деца от ромски произход. Лектор е в квалификационни програми за повишаване на квалификацията на детски учители за работа в интеркултурна среда.

Виж всичко за този автор
ВХОД ЗА РЕГИСТРИРАНИ
ПОТРЕБИТЕЛСКА КОШНИЦА
Вашата кошница е празна
КАТАЛОГ НА ИЗДАНИЯТА
Учебна литература
ТЪРСЕНЕ
Научна литература
Справочна литература
Художествена литература
СВЪРЗАНИ ПРОДУКТИ
Общи условия за ползване на сайта.