• БЕЗПЛАТНО

    Rallye 4 – 5. B1 Книга за учителя по френски език за 9. и 10. клас

    Книгата за учителя съдържа методически указания и допълнителни идеи за работа с учебниците Rallye 4 и Rallye 5 за 9. и 10. клас. В нея ще намерите още: 

    транскрипции на текстовете за слушане;

    отговори на упражненията от учебника и работната тетрадка;

    примерни годишни разпределения на учебния материал за 9. и 10. клас.

Всички категории