УСЛОВИЯ ЗА КАМПАНИЯ

„12-МЕСЕЧЕН АБОНАМЕНТ ЗА Е-ПРОСВЕТА ЗА 99.99 ЛВ. С ВКЛЮЧЕНИ 30 ЛВ. ЗА УЧЕБНИЦИ, ТЕТРАДКИ, ПОМАГАЛА”

(В сила от 11.09.2022 г.)

 1. Организатор на Кампанията: „ПРОСВЕТА – СОФИЯ“ АД, дружество, вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК 131106522, със седалище и адрес на управление гр. София, ул. „Земеделска“ № 2, ДДС номер BG131106522.
 2. Период за участие в Кампанията: от 11.09.2022 г. до 10.10.2022 г.
 3. Кампанията предоставя възможност за ползване на услугата достъп до електронната образователна платформа e-prosveta.bg с цена за 12-МЕСЕЧЕН АБОНАМЕНТ ЗА Е-ПРОСВЕТА ЗА 99.99 ЛВ. С ВКЛЮЧЕНИ 30 ЛВ. ЗА УЧЕБНИЦИ, ТЕТРАДКИ, ПОМАГАЛА“ с валидност 12 месеца от 99,99 лева с включен ДДС и включено право купувачът да получи в добавка към абонамента по собствен избор допълнителни образователни продукти на Издателска група „Просвета“ (учебници, помагала, тетрадки, познавателни книжки и др.) като принадлежности към основния 12-месечен абонамент на обща стойност до 30 лева с включен ДДС при последваща поръчка от онлайн книжарница на „ПРОСВЕТА-СОФИЯ“ АД с адрес www.e-uchebnik.bg.
 4. За придобиване на допълнителните образователни продукти след реализиране на покупката на 12-месечния абонамент купувачът получава специален еднократен код за придобиване на допълнителни образователни продукти на стойност 30 лева с включен ДДС. Клиентът може да избира между всички налични образователни продукти на сайта www.e-uchebnik.bg, като при изчисление на стойността по предходното изречение се прилага посочената на сайта текуща цена на допълнителните образователни продукти.
 5. Правото на клиента да придобие допълнителните образователни продукти с логото на „Просвета“ като принадлежности към основния 12-месечен абонамент в рамките на пакета „12-месечен абонамент за е-просвета“, предлаган при условията на тази кампания, е еднократно и със срок на действие до 31 октомври 2022 г. включително. След тази дата действието на кода се прекратява автоматично. Сумата до 30 лева с включен ДДС се приспада директно от стойността на първата поръчка, следваща активирането на 12-месечния абонамент, като купувачът прилага получения при покупката на 12-месечния абонамент специален еднократен код за допълнителни образователни продукти. При поръчка на по-малка стойност разликата между стойността на поръчката и посочения в предходното изречение лимит от 30 лева не се възстановява на клиента. Втора поръчка с един и същи код за допълнителни образователни продукти не може да бъде направена.
 6. Стойността на пощенските разходи е за сметка на клиента.
 7. Към избраните продукти чрез въвеждане на кода за допълнителни образователни продукти клиентът може да получи допълнително отстъпка, която важи за други поръчки от онлайн книжарницата на „ПРОСВЕТА – СОФИЯ“ АД www.e-uchebnik.bg.
 8. Условията са валидни, ако в посочения срок на кампанията по т. 2 по-горе бъде активиран 12-МЕСЕЧЕН АБОНАМЕНТ ЗА Е-ПРОСВЕТА ЗА 99.99 ЛВ. С ВКЛЮЧЕНИ 30 ЛВ. ЗА УЧЕБНИЦИ, ТЕТРАДКИ, ПОМАГАЛА“, който се заплаща чрез кредитна или дебитна карта.
 9. Договорът за 12-МЕСЕЧЕН АБОНАМЕНТ ЗА Е-ПРОСВЕТА ЗА 99.99 ЛВ. С ВКЛЮЧЕНИ 30 ЛВ. ЗА УЧЕБНИЦИ, ТЕТРАДКИ, ПОМАГАЛА“ може да бъде прекратен съгласно предвиденото в Общите условия за ползване на сайта www.e-uchebnik.bg, а за услугите, предлагани в партньорство с „А1 България“ ЕАД – съгласно предвиденото в Общите условия за ползване на услугите за достъп до онлайн платформа www.e-prosveta.bg, предоставяни в партньорство с „А1 България“ ЕАД, публикувани на www.e-prosveta.bg и www.a1.bg.
 10. За неуредените в настоящите Условия на Кампанията въпроси се прилагат Общите условия за ползване на сайта www.e-uchebnik.bg, По отношение на услугите, предлагани в партньорство с „А1 България“ ЕАД, за неуредените в настоящите Условия на Кампанията въпроси се прилагат Общите условия за ползване на услугите за достъп до онлайн платформа www.e-prosveta.bg, предоставяни в партньорство с „А1 България“ ЕАД, публикувани на www.e-prosveta.bg и www.a1.bg. Допълнителните образователни продукти, ползвани като принадлежност към 12-МЕСЕЧЕН АБОНАМЕНТ ЗА Е-ПРОСВЕТА ЗА 99.99 ЛВ. С ВКЛЮЧЕНИ 30 ЛВ. ЗА УЧЕБНИЦИ, ТЕТРАДКИ, ПОМАГАЛА“ чрез специалния еднократен код по т. 4 от настоящите Условия на Кампанията, се получават при настоящите Условия на Кампанията единствено чрез сайта www.e-uchebnik.bg.
 11. Организаторът има право по всяко време да изменя и допълва настоящите Условия на Кампанията, като публикува промените на www.e-prosveta.bg и www.a1.bg.
 12. Информация във връзка с Кампанията може да бъде получена на адреси www.e-prosveta.bg и www.a1.bg.
 13. Настоящите Условия на Кампанията влизат в сила на 11.09.2022 г. и имат действие до 10.10.2022 г.

(След като заплатите Вашата покупка с кредитна или дебитна карта, на посочения от Вас имейл ще получите уникален код за активиране на Вашия 12-месечен абонамент за образователната платформа е-просвета, както и специален еднократен код за търговска отстъпка от 30 лева при следваща поръчка на печатни образователни продукти на Издателска група „Просвета”.)

Абонаментът е за период от 12 месеца, считано от датата на въвеждане на активационния код в платформата e-prosveta.bg.

Общите условия за ползване на сайта www.e-uchebnik.bg ще намерите тук.

Извлечение от Общите условия за ползване само на срочен абонамент за 12 месеца за платформата www.e-prosveta.bg ще намерите тук.

Общите условия за ползване на платформата www.e-prosveta.bg в цялост ще намерите тук.

Всички категории