Физика и астрономия за 11. клас. Профилирана подготовка. Модул 3. Експериментална физика

Автори: Иван Петков
Издателство: „Просвета – София” АД
Одобрено от МОН!
В наличност
15.00 лв. 13.50 лв.
е-просвета лого Демо линк
10.50 лв.
/цена за 12-месечен абонамент/
Compare

Анотация

Печатен вариант


Учебникът следва плътно изискванията на учебната програма по физика и астрономия за 11. клас, профилирана подготовка, модул ІІ „Експериментална физика”. Темите са групирани в три глави: „Измерване на физични величини”, „Експериментално определяне на функционални зависимости” и „Експериментална проверка на физични закони и зависимости”. Богатият илюстративен материал, пряко свързан с текста, дава възможност за онагледяване на процеси, явления или опити, което разширява обхвата на знания и уменията, пряко свързани с всекидневието. За достъпността на описваните зависимости и закони помага съобразеният с възрастта на учениците език, който е богат и четивен.
Учебникът не е ръководство за лабораторни упражнения, а по-скоро с него се обогатяват и разширяват знанията и уменията на учениците за работа с уреди и апарати и с правилното тълкуване на експерименталните данни. Примерните задачи са съобразени с наличната апаратура във всяко училище, така че да се постигнат Държавните образователни стандарти. В зависимост от равнището на аудиторията учителят може да използва различни методи: семинарни уроци, домашен експеримент, индивидуална и групова работа по проекти. Особено подходящи за целта са последните уроци „Направи сам!”.
Експериментите не просто правят „видими” изучените зависимости и закони, но и допринасят за развиване на откривателски дух у учениците.
В книгата за учителя се предлагат входен тест и примерна система за оценка на учениците.

Електронен вариант


• Е-четим вариант на учебника, достъпен през платформата е-просвета за период от 12 месеца.

Характеристики

Допълнителна информация

Автор Иван Петков
Клас 11. клас
Предмет Физика и астрономия
Вид издание Учебници
ISBN

978-954-01-4035-3

Баркод

9789540140353

Формат

21×29 см

Страници

76

Тегло 0.220 kg
Вид подготовка

Профилирана подготовка

Заповед

№ РД 09-1568/17.07.2020 г.

Година

2020

Всички категории