История и цивилизации за 11. клас. Профилирана подготовка. Модули 1 – 3. Власт и институции, Култура и духовност, Човек и общество

В наличност
39.00 лв. 35.10 лв.
е-просвета лого Демо линк
27.30 лв.
/цена за 12-месечен абонамент/
Compare

Анотация

Печатен вариант


В новия учебник за 11. клас модулната учебна програма е разработена така, че:

√ всеки учител да може да преподава по него достъпно, интересно и ефективно;

√ всеки ученик да усвои съдържанието му, като надгради своите знания и умения;

√ все повече ученици и учители да предпочитат историята за профилиращ предмет.

• За осъществяването на тези цели трите модула са интегрирани в една книга. Темите от модулите са групирани хронологично в три раздела – Античност, Средновековие и Ново време, и са подчинени на проблемно-тематичния подход. Само така учениците могат да проследят и да разберат зависимостта между държавно-политическите промени, общественото развитие и културните модели на включените в програмата държави и общества от древността до края на ХIХ в.

• Учебникът покрива всички 144 учебни часа от програмата в: 70 теми за нови знания; 29 теми за упражнения, 3 теми за практическа дейност и умения (за изработване на резюме, план-тезис и отговор на научен въпрос); 3 теми за преговор и обобщение. Някои упражнения са предвидени за два учебни часа.

• Темите са развити в познатия на учениците формат: синтезиран авторски текст и различни видове писмени текстове и изображения за анализ. Специални хронологични таблици актуализират знания от предходни класове. Текстовете са на достъпен език и стил и не надхвърлят по обем тези от 10. клас.

• Учебникът предлага и проучвания, проекти, обсъждания, дискусии, замислени за провеждане и презентиране от учениците в отделни учебни часове. Те позволяват по-задълбочена работа, която ще ги доближи до научното познание на историята.

• Огромно предимство на учебната книга е пълноцветното онагледяване: 397 цветни изображения на обекти, личности, творби на изкуството, 31 исторически карти, 50 реконструкции, схеми и диаграми привличат интереса и развиват критическото мислене на учениците чрез задачи за анализ.

• Книгата за учителя предлага разгърнато годишно разпределение, насоки за работа по различните видове теми и контролни тестове по раздели.

Създаден с грижа и уважение към труда на учителите и учениците, учебникът разкрива историята като сериозна и винаги интригуваща област на познанието за човека, обществото и света.

Електронен вариант


• Е-четим вариант на учебника, достъпен през платформата е-просвета за период от 12 месеца.

Характеристики

Допълнителна информация

Формат

21×29 см

Страници

296

Тегло 0.800 kg
Вид подготовка

Профилирана подготовка

Заповед

№ РД 09-1555/17.07.2020 г.

Година

2020

Всички категории