Книга за учителя. Азбука на правилата – помагало за часа на класа за 1. клас. По новия стандарт

Автори: Жулиета Савова
Издателство: „Просвета – София” АД
Формат: ФАЙЛ ЗА СВАЛЯНЕ
Kнигата за учителя „Азбука на правилата” за 1. клас съдържа полезна информация, разнообразни дидактически модели и стратегии, методически решения и идеи за петминутки. Изградена е върху комбинация от принципи: теоретико-приложна насоченост; интегрираност; концентричност и надграждане; активно взаимодействие и изграждане на ценностно отношение към сигурната среда за учене и живот на ...

Виж още

Compare

Анотация

Kнигата за учителя „Азбука на правилата” за 1. клас съдържа полезна информация, разнообразни дидактически модели и стратегии, методически решения и идеи за петминутки. Изградена е върху комбинация от принципи: теоретико-приложна насоченост; интегрираност; концентричност и надграждане; активно взаимодействие и изграждане на ценностно отношение към сигурната среда за учене и живот на ученика; разнообразие и стимулиране на детската любознателност.

Към всяка тема са разработени рубрики както за конкретните цели и очаквани резултати, свързани с преподаването на учителя, така и рубрики, обвързани с целите и резултатите „какво зная, какво искам да науча, какво научих” от гледна точка на ученето на ученика.

Предложените дидактически стратегии и методически идеи са оригинални и ефективни, може да се използват и по други учебни предмети. Те съдействат за осъзнаване на личностния смисъл на изучаваното, за мотивиране и активно включване в дейностите, за формиране на преносими знания и умения, на желани модели на поведение. Формулирането на специален въпрос към всяка тема, който започава с поредната буква от българската азбука, позволява на учителя да осъществи допълнителни междупредметни връзки.

Книгата за учителя „Азбука на правилата”; за 1. клас съдържа идеи за много игри, включва също стратегии като: „открий опасности”, „разкажи и отгатни“, „преди и след”, „какво…, ако…”, „оцени”, „посъветвай”, „автор на деня”, „нарисувай и озаглави” и много други. Съчетани с многообразни познавателни и практически задачи, групова работа, оценка на ситуации, епизоди за предвиждане и оценяване на рискове и опасни последици, за оценяване и взимане на решения, предложените методически решения и стратегии за работа стимулират формирането на умения за критично мислене, причинно-следствено мислене, оценка и самооценка като част от ключовите умения и компетентности на учениците на 21. век. 

В обновеното помагало „Азбука на правилата” по новите стандарти за 1. клас е включена самостоятелна тема „Опасности, за които няма сезони” (с. 19), свързана с тероризма и потенциалните терористични заплахи. В тази връзка е обновена и „Книга за учителя за 1. клас. В нея са отразени нови методически идеи и решения. Първокласниците научават правила как да постъпват в случаи на срещи на хора със съмнително поведение или наличие на предмети с непознато съдържание.

В „Книга за учителя е включено и новото годишно тематично разпределение.

Характеристики

Допълнителна информация

Вид издание Книги за учителя
ISBN

978-954-01-3108-5

Страници

72

Всички категории