Книга за учителя. Чуден свят. I възрастова група (3 – 4 г.)

Книгата за учителя на поредицата „Чуден свят” е методическо ръководство за работа в детската градина по всички образователни направления.

Съдържа:

примерно седмично разпределение на основните форми на педагогическо взаимодействие;
методически насоки за осъществяване на педагогическите ситуации;
информация за учителя за проследяване на постиженията на детето в началото и в края на ...


Виж още

Compare
Categories: , , , , , , , , , , , , , , Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Анотация

Книгата за учителя на поредицата „Чуден свят” е методическо ръководство за работа в детската градина по всички образователни направления.

Съдържа:

  • примерно седмично разпределение на основните форми на педагогическо взаимодействие;
  • методически насоки за осъществяване на педагогическите ситуации;
  • информация за учителя за проследяване на постиженията на детето в началото и в края на учебното време и тристепенна скала за отчитането им.

  • Годишните тематични разпределения по всички образователни направления може да вземете оттук.
  • Текстовете на песните към поредицата „Чуден свят” може да свалите оттук
  • Чеклистовете за входящо и изходящо проследяване на резултатите по всички образователни направления може да вземете оттук .
  • Методически насоки за образователно направление „Физическа култура” може да вземете оттук.
  • Примерни педагогически ситуации по всички образователни направления може да вземете оттук.

   (Необходима е регистрация в сайта.)

Всички категории