Книга за учителя по биология и здравно образование за 10. клас

Книгата е предназначена за учителите по биология и здравно образование, преподаващи учебното съдържание за 10. клас по новата учебна програма (утвърдена със Заповед РД 09-30 /11.01.2018 г. на министъра на образованието и науката). Книгата съдържа методически насоки за планирането, организацията и провеждането на процеса на обучение по биология и здравно образование ...

Виж още

Compare

Анотация

Книгата е предназначена за учителите по биология и здравно образование, преподаващи учебното съдържание за 10. клас по новата учебна програма (утвърдена със Заповед РД 09-30 /11.01.2018 г. на министъра на образованието и науката).
Книгата съдържа методически насоки за планирането, организацията и провеждането на процеса на обучение по биология и здравно образование в 10. клас. Установява и реализира връзката „учебна програма – учебник” и предлага комуникативни поведенчески стратегии при взаимодействията „учител – ученик”. Предложени са конкретни идеи за осъществяването на различните видове уроци. Приложени са тестове за входящ и изходящ контрол, разработени в два варианта, отговори на задачите от тестовете, примерно годишно тематично разпределение и учебната програма.

Характеристики

Допълнителна информация

Всички категории