Книга за учителя по география и икономика за 11. клас, профилирана подготовка

ИЗЧЕРПАНО
41107101420

15.00 лв. 13.50 лв.

Съдържанието на книгата за учителя за профилирана подготовка по география и икономика за модули 2, 3 и 4 съответства на съвременните постижения на методическата наука по отношение на дидактическите основи на обучението, формите на организацията му, същността и структурата на различните дидактически средства и типове уроци и изискванията за провеждане ...


Виж още

Compare

Анотация

Съдържанието на книгата за учителя за профилирана подготовка по география и икономика за модули 2, 3 и 4 съответства на съвременните постижения на методическата наука по отношение на дидактическите основи на обучението, формите на организацията му, същността и структурата на различните дидактически средства и типове уроци и изискванията за провеждане на съвременния урок по география и икономика.
Книгата за учителя се състои от три части. 
В първата част са представени концептуални рамки на профилираната подготовка по география и икономика в модули 2, 3 и 4. Потърсени са опори и предпоставки за реализиране на ключовите компетентности в учебните програми на тези модули. Изведени са някои идеи за реализиране на целите на обучението и междупредметните връзки и дейности.
Във втората част са разработени: тематично разпределение по география и икономика за 11. клас – модул 2 „Геополитическа и обществена култура”; модул 3 „Съвременно икономическо развитие”; модул 4 „Европа, Азия и България”. Тематичното разпределение представлява дидактически план за работа на учителя през учебната година за постигане на очакваните резултати от обучението за придобиване на профилирана подготовка в съответствие с учебната програма.
Третата част е опит да се даде професионална и практико-приложно ориентирана подкрепа на учителя, като са изградени взаимно допълващи се дидактически ресурси. В зависимост от личната мотивация и формираната оценъчна компетентност за многообразието от ситуации, които ежедневието поставя, учителят по география и икономика може да ситуира своето решение спрямо конкретните теми в отделните модули.
При разработването на концепцията за книгата авторският колектив се базира на иновативен и рефлективен модел за търсене на постиженията както на географските, така и на дидактическите изследвания и добрите практики. Авторите се опитват да развият ресурсна осигуреност за учителите според разбиранията си за ефективност, ефикасност и качество на организацията на обучението и средата на учене.

Характеристики

Допълнителна информация

ISBN

978-954-01-4031-5

Баркод

9789540140315

Формат

21×29

Страници

136

Тегло 0.150 kg

Всички категории