Книга за учителя по математика за 4. клас

Автори: Владимира Ангелова
Издателство: „Просвета Плюс” ЕАД
Формат: ФАЙЛ ЗА СВАЛЯНЕ
Книгата за учителя представя концептуалните идеи на автора, които, ако бъдат припознати от учителя творец и комбинирани със съвременни подходи и техники на преподаване, то това би гарантирало създаването на една модерна, позитивна и ефективна класна стая. В настоящото издание се прави кратко представяне на учебната програма по математика за 4. ...

Виж още

Compare

Анотация

Книгата за учителя представя концептуалните идеи на автора, които, ако бъдат припознати от учителя творец и комбинирани със съвременни подходи и техники на преподаване, то това би гарантирало създаването на една модерна, позитивна и ефективна класна стая.
В настоящото издание се прави кратко представяне на учебната програма по математика за 4. клас. Дефинира се иновативната методическа концепция на авторите съобразно спецификата на обучението по математика в 4. клас. Представят се методически насоки за разработване на конкретните теми от учебното съдържание, включени в учебника. За всеки урок са формулирани: целите, компетентностите като очаквани резултати от обучението и новите понятия. Дава се примерно описание на хода на урока, както и идеи за реализирането му. Включени са: допълнителни задачи, допълнителни ресурси за учителя, както и отговори на някои въпроси и задачи.
В книгата детайлно е разработено примерно Годишно тематично разпределение по учебния предмет математика за 4. клас. Това разпределение е направено в контекста на методиката, представена в настоящия комплект.
В приложенията на книгата за учителя са представени прецизно изградени критерии за оценяване на математическите компетентности на учениците за входно, междинно и изходно ниво.

Характеристики

Допълнителна информация

Вид издание Книги за учителя
ISBN

978-619-222-279-6

Формат

21х29

Страници

180

Всички категории