Книга за учителя за яслена предучилищна група в детската градина – 2 – 3-годишни деца

Автори: Весела Гюрова, Любослава Пенева
Издателство: „Просвета – София” АД
Формат: ФАЙЛ ЗА СВАЛЯНЕ
Методическо ръководство за учителя за яслена група в детската градина (2—3-годишни деца), част от програмната система „Ръка за ръка”. Предоставя: Общотеоретични насоки — същност, цели и специфика на образователните направления и основни организационни форми на ранното предучилищно възпитание и обучение; Примерен вариант за организация на педагогическото взаимодействие по образователни направления; ...

Виж още

Compare

Анотация

Методическо ръководство за учителя за яслена група в детската градина (2—3-годишни деца), част от програмната система „Ръка за ръка”. Предоставя:

  • Общотеоретични насоки — същност, цели и специфика на образователните направления и основни организационни форми на ранното предучилищно възпитание и обучение;
  • Примерен вариант за организация на педагогическото взаимодействие по образователни направления;
  • Примерно разпределение на темите от книжките „Играя и раста” и „Раста и откривам”;
  • Примерно седмично разпределение на тематичното съдържание по направления в книжките „Играя и раста” и „Раста и откривам”;
  • Методически насоки за използването на илюстративния материал по темите в книжките;
  • Примерни игри и песни.

Всички категории