Книга за учителя за яслена предучилищна група в детската градина — 2 — 3-годишни деца (CD)

Автори: Весела Гюрова, Любослава Пенева
Издателство: „Просвета – София” АД
Формат: ПЕЧАТЕН
ИЗЧЕРПАНО
52000256355

6.00 лв. 5.40 лв.

Методическо ръководство за учителя за яслена група в детската градина (2—3-годишни деца), част от програмната система „Ръка за ръка”. Предоставя: — Общотеоретични насоки — същност, цели и специфика на образователните направления и основни организационни форми на ранното предучилищно възпитание и обучение; — Примерен вариант за организация на педагогическото взаимодействие по образователни направления; — ...

Виж още

Compare

Анотация

Методическо ръководство за учителя за яслена група в детската градина (2—3-годишни деца), част от програмната система „Ръка за ръка”. Предоставя:

— Общотеоретични насоки — същност, цели и специфика на образователните направления и основни организационни форми на ранното предучилищно възпитание и обучение;
— Примерен вариант за организация на педагогическото взаимодействие по образователни направления;
— Примерно разпределение на темите от книжките „Играя и раста” и „Раста и откривам”;
— Примерно седмично разпределение на тематичното съдържание по направления в книжките „Играя и раста” и „Раста и откривам”;
— Методически насоки за използването на илюстративния материал по темите в книжките;
— Примерни игри и песни.

Всички категории