Математика за 6. клас

В наличност
10603107302

21.33 лв. 19.20 лв.

При разработването на учебника по математика за 6. клас на издателство „Просвета – София” авторите са се ръководили от идеята учениците и учителите да работят с удоволствие. Учебникът е структуриран по теми и подтеми, които са логически свързани и надграждащи, като е спазен принципът на системност и яснота при въвеждане ...

Виж още

Compare

Анотация

При разработването на учебника по математика за 6. клас на издателство „Просвета – София” авторите са се ръководили от идеята учениците и учителите да работят с удоволствие. Учебникът е структуриран по теми и подтеми, които са логически свързани и надграждащи, като е спазен принципът на системност и яснота при въвеждане на новите понятия и знания. Разнообразните типове задачи, подтикващи към изказване на хипотези и използване на различни подходи и стратегии при решаването им, допринасят за представянето на учебния материал по атрактивен и забавен начин. Използвани са различни средства за онагледяване, алгоритмизиране и интерпретиране на аритметичните знания. В раздела „Геометрични фигури и тела” са предложени уроци за чертане, за изработване на геометрични тела, за провеждане на експерименти, чрез които са създадени условия за учене чрез практика. За много от задачите са дадени стъпките и алгоритъмът за решаването им.
Учебникът дава възможност за:

  • вариативност при решаване на задачи, което разширява интелектуалните възможности на ученика;
  • насърчаване на самостоятелността и логическото мислене;
  • подготовка на учениците за успешна реализация.

В края на всяка тема има урок „Използвам и прилагам наученото”. Предложеният тест за самостоятелна работа „Аз се оценявам” дава възможност на учениците не само за самооценка, но и чрез използване на указанията в последната колонка на теста да видят решенията на подобни задачи, което е гарант за успешната им подготовка за писмено изпитване.

Характеристики

Допълнителна информация

Баркод

9789540133171

Формат

21х29

Страници

256

Тегло 0.725 kg
Заповед

№ РД 09-3238/14.08.2017

Всички категории