Образование и медии

В наличност
29902688875

15.00 лв. 13.50 лв.

Сборникът „Образование и медии” излиза в чест на проф. д-р Владимир Атанасов, фигура с присъствие в научния и в политическия живот на България. Неговите интереси са насочени към литературната история и критика, медиите и медийните политики, методиката на литературата, както и към интеркултурното образование в национален и европейски контекст ...


Виж още

Compare

Анотация

Сборникът „Образование и медии” излиза в чест на проф. д-р Владимир Атанасов, фигура с присъствие в научния и в политическия живот на България. Неговите интереси са насочени към литературната история и критика, медиите и медийните политики, методиката на литературата, както и към интеркултурното образование в национален и европейски контекст.
Изданието е съставено от три основни дяла: „Медиите като образование”, „Образованието като медия”, „Литературата като образование и медия”.
Авторите в настоящия сборник са сред най-авторитетните съвременни университетски преподаватели, журналисти и публични личности, а текстовете им се отличават с разнообразие от теми, проблеми и предизвикателства.
Изданието провокира да четем с нарастващ интерес всеки следващ текст, за да формираме свое отношение към ценностите на образованието и функциите на съвременните медии, като предизвиква способността за преценка и саморефлексията на читателя.
Сборникът „Образование и медии” е сред представителните издания на българската хуманитаристика през 2020 година.

Характеристики

Допълнителна информация

Всички категории