По стъпките на другия

ИЗЧЕРПАНО
29902106354

14.00 лв. 12.60 лв.

С този сборник искаме да почетем работата на Майя Грекова. Въпреки желанието ни още в началото беше ясно, че в най-добрия случай ще успеем само отчасти, защото тази работа вероятно изисква по-патетичната дума „дело”, която обозначава не само усилията и техния резултат, но и призванието, страстната ангажираност със социалния свят, ...

Виж още

Compare

Анотация

С този сборник искаме да почетем работата на Майя Грекова. Въпреки желанието ни още в началото беше ясно, че в най-добрия случай ще успеем само отчасти, защото тази работа вероятно изисква по-патетичната дума „дело”, която обозначава не само усилията и техния резултат, но и призванието, страстната ангажираност със социалния свят, който обгръща и далеч надхвърля академичните занимания и научното усилие да го проумеем.

Неизбежната частичност на признанието в случая идва от това, че видима е най-вече академичната му страна. Тази страна от работата на Майя Грекова обаче е значителна, както се вижда от текстовете и проблематиките в този сборник, всички те – отнасящи се до някоя от централните теми в книгите на Майя Грекова. А те, ако започнем в хронологичен ред, а не по подредбатаим в сборника, са: институционалните и правните регулатори в прехода от традиционни към модерни обществени отношения; чуждостта като форма на отблъскване, но и на признаване на другото, която води до самопроблематизиране на нашия свят; социалната конституция на отношенията на близост и – за разлика от тях – на отношенията, които феноменологичната социология нарича „лице-в-лице в живо настояще”; малцинствата като социално конструирани чрез политическо акцентиране върху различието и като преживяване на така акцентираното различие; градът като форма – социална, политическа и неизменно материална – на съжителство на социалната хетерогенност.

Характеристики

Допълнителна информация

Всички категории