2. клас | Околен свят

 • -20%

  Околен свят за 2. клас

  Учебникът осигурява усвояването на задължителния образователен минимум, заложен в програмата по предмета. В него са реализирани целите и съдържанието на учебно-възпитателния процес, насочени към овладяването на базисни знания, умения и отношения, свързани с природната и обществената среда. Текстовете са съобразени с възрастовите особености на учениците.

  14.67 лв. 11.74 лв.
 • ПРЕДСТОЯЩО

  Родинознание за 2. клас

  Учебникът възпитава в родолюбие и почит към националните герои и историческите паметници и запознава второкласниците с народни обичаи и традиции. Разширяват се знанията за природната и обществената среда, а чрез задачите и дейностите учениците се стимулират да поемат лична отговорност за опазване на родната природа. Голямо предимство са:
  • достъпно поднесените знания;
  • богато онагледената информация; …

 • -20%

  Околен свят за 2. клас

  Ученикът във 2. клас вече е преминал първата основна фаза на училищната адаптация. Започнали са изграждането на умения за самостоятелна работа и вписването на ученика в новата социална среда. Този факт обуславя тенденцията за поставяне на ученика в изследователска позиция, чрез която той ще проявява творческа инициатива, ще постига определените …

  14.67 лв. 11.74 лв.
 • ПРЕДСТОЯЩО

  Родинознание за 2. клас

  Учебното съдържание е разработено в съответствие с новата учебна програма и отговаря на съвременните методически изисквания.
  Негови предимства са:
  • достъпно представени нови знания;
  • стимулиращи въпроси и задачи, обогатяващи сетивнопознавателния опит на учениците;

 • -20%

  Тетрадка по околен свят за 2. клас

  Тетрадката към учебника по околен свят за 2. клас преобладават задачите за самостоятелна работа на учениците, чрез които  се затвърдяват знанията, включени в учебника. За повишаване на интереса към изучаваните обекти и явления са поместени различни видове дидактични игри и творчески задачи.

  4.48 лв. 3.58 лв.
 • ПРЕДСТОЯЩО

  Тетрадка по родинознание за 2. клас

  В тетрадката към учебника преобладават задачите за самостоятелна работа, чрез които учениците затвърдяват знанията от учебника. За повишаване на интереса към изучаваните обекти и явления са поместени:
  • различни видове дидактични игри и творчески задачи;
  • задачи за попълване и писане на текст;
  • кръстословици и забавни ребуси;

 • -20%

  Тетрадка по околен свят за 2. клас

  Тетрадката по околен свят за 2. клас предлага задачи и упражнения за допълнителна работа. Голяма част от задачите в нея насочват учениците към осъществяване на самостоятелни проучвания, експерименти, групова работа и работа по проект.

  4.48 лв. 3.58 лв.
 • ПРЕДСТОЯЩО

  Тетрадка по родинознание за 2. клас

  Учебната тетрадка е част от комплекта по родинознание. Тя съдържа разнообразни задачи и упражнения за допълнителна работа, които насочват учениците към осъществяване на:
  • самостоятелни проучвания;
  • експерименти;
  • екипна работа и работа по проект.

Всички категории