9. клас

  • Математика за 9. клас

    Учебникът е структуриран по теми и подтеми, които са логически свързани и надграждащи. Той се отличава със следните предимства:

    учебното съдържание е представено по достъпен и интересен за учениците начин;

    новите понятия и твърдения се въвеждат със задача, текст или кратко резюме, с които се показват интересни и любопитни връзки на математически …

    12.90 лв. 11.61 лв.

Всички категории