Тестови задачи и тестове за контрол и за самоконтрол по химия и опазване на околната среда за 7. клас

Печатен
одобрен от МОМН
ISBN: 978-954-01-3776-6 Формат: 17x24 см
Цена:
3.90 лв.
ПОРЪЧАЙ
АНОТАЦИЯ
СЪДЪРЖАНИЕ
ЗА АВТОРА
МНЕНИЯ
Учениците получават с помагалото: 
  • тестови задачи за упражнение;
  • тестове за самопроверка на знанията (дадени са отговорите на всички задачи);
  • входящ и изходящ тест за самоконтрол.
Учителите получават възможност за: 
  • контрол и проверка на постигнатите резултати; 
  • анализ на типични грешки и пропуски в знанията;
  • индивидуален подход към всеки ученик. 
Родителите получават ясна представа за степента на подготовка на своето дете по химия и опазване на околната среда.
Йорданка Димова

Д-р Йорданка Димитрова Димова е доцент по методика на обучението по химия в Химическия факултет на ПУ „П. Хилендарски” от 1988 г. Подготвя за професионална дейност като учители по химия студенти бакалаври и магистри от специалностите „Химия и физика” и „Биология и химия”. Ръководи курс за следдипломна квалификация по човекът и природата. Фокус на научните ѝ интереси са планирането и организацията на активно учене по химия, развитието на интелектуалната и праксеологическата рефлексия на учениците. Под нейно ръководство двама докторанти провеждат научни изследвания, свързани с формиране и обогатяване на научната грамотност на учениците чрез общообразователната и чрез допълнителната подготовка по химия и опазване на околната среда.

Виж всичко за този автор
Елена Гергова
Елена Гергова

Д-р Елена Димитрова Гергова е доцент по методика на обучението по химия в Химическия факултет на ПУ „П. Хилендарски”. Под нейно ръководство са защитили дисертации двама докторанти и много дипломанти. Фокус на научните ѝ интереси са оптимизирането на процеса на обучение, планирането и организацията на контрола на резултатите от ученето по химия и опазване на околната среда.

Виж всичко за този автор
ВХОД ЗА РЕГИСТРИРАНИ
ПОТРЕБИТЕЛСКА КОШНИЦА
Вашата кошница е празна
КАТАЛОГ НА ИЗДАНИЯТА
Учебна литература
ТЪРСЕНЕ
Научна литература
Справочна литература
Художествена литература
СВЪРЗАНИ ПРОДУКТИ
Общи условия за ползване на сайта.