Five Real Tests with Key and Explanatory Answers No 5. Тестове по английски език за кандидат-студенти

Печатен
одобрен от МОМН
Цена:
7.90 лв.
ПОРЪЧАЙ
АНОТАЦИЯ
ЗА АВТОРА
МНЕНИЯ

Сборникът с тестови задачи цели да запознае кандидат-студентите с процедурата, структурата и съдържанието на приемния изпит по английски език в Софийския университет “Св. Климент Охридски”.
Всеки един от включените 5 теста е изграден от три основни компонента:
• диктовка
• тестови задачи с множествен избор
• писане на кратко съчинение.
В края на всеки тест има ключ с правилните отговори и подробни обяснения към тях. 

Красимира Рангелова

Красимира Рангелова е квалифициран приложен лингвист със специализация по чуждоезиково обучение. Има дългогодишен опит в преподаването на английски като втори чужд език в разнообразна мултикултурна образователна среда, в България и в чужбина. Преподавателската ѝ практика обогатява нейните изследвания върху когнитивните процеси, засягащи ученето на чужд език. Създала е редица иновативни педагогически приложения на телекомуникациите в изучаването на език и култура. Има множество публикации в сферата на чуждоезиковото обучение. Автор и съавтор е на широко употребявани материали за английски като втори чужд език. Преподавала е в катедра „Англицистика и aмериканистика” на Софийския университет „Св. Климент Охридски”, в Института за чуждестранни студенти, в Чуждоезиковия център в София и др. В момента д-р Рангелова преподава в програмата за интензивно изучаване на английски език в Държавния университет на Ню Йорк, както и в университета в Олбани към Държавния университет на Ню Йорк.

Виж всичко за този автор
Елена Бърнева

Елена Бърнева е филолог по образование, главен асистент в катедра „Англицистика и американистика” в Софийския университет „Св. Климент Охридски” – секция по практическото изучаване на английски език. Участвала е в съавторство в написването на учебни помагала по английски език, радиокурсове за излъчване по програма „Знание” на радио „София”, учебници по английски език за 1. – 4. клас по системата ПГО, материали за подготовка за приемния изпит по английски език в Софийския университет и др. Автор е на следните учебници и учебни помагала: учебници по английски език за 1. – 4. клас, ПГО, 1985 – 1989; „English for 1st & 2nd year University Students”, 1986; 1992; 2000;     „Improve Your English (IYE)”,1998; „Sofia University Admission Test in English as a Foreign Language (SUATEFL) – 7 Test Books”, 1993 – 1999; „Sofia University Admission Test in English as a Foreign Language (SUATEFL) – 5 Test Books”, 2002 – 2006; „Look Around, 5th – 8th grade”, 2001 – 2004; „Word Hunt – Crosswords”, 2004.

Виж всичко за този автор
Мария Пипева

Мария Пипева е преподавател в катедра „Англицистика и aмериканистика” на СУ „Св. Климент Охридски” от 1989 г. Преподава бакалавърски и магистърски курсове по британска култура, британска литература на ХХ век, англо-български превод, превод на художествена литература, критика и превод на детска литература, англо-американски образи на детството. Специализирала е британски изследвания в университетите на Ланкастър и Улвърхамптън, Великобритания. Научните ѝ интереси са в областта на културологията, модерната и постмодерната британска литература, преводознанието, изследванията на детството, чуждоезиковото обучение, в които има над 30 публикации. През 2007 г. защитава докторска дисертация на тема „Романите на Е. М. Форстър: от монологичност към диалогичност” (на английски език), издадена като монография от Университетското издателство на СУ „Св. Климент Охридски” през 2009 г. Преводач е на десет книги и редактор на пет преводни книги в областта на хуманитаристиката, художествената литература за възрастни и детската литература.

Виж всичко за този автор
ВХОД ЗА РЕГИСТРИРАНИ
ПОТРЕБИТЕЛСКА КОШНИЦА
Вашата кошница е празна
КАТАЛОГ НА ИЗДАНИЯТА
Учебна литература
ТЪРСЕНЕ
Научна литература
Справочна литература
Художествена литература
СВЪРЗАНИ ПРОДУКТИ
Общи условия за ползване на сайта.