История и цивилизации за 6. клас

Печатен
одобрен от МОМН
Одобрен със заповед № РД 09-3257/14.08.2017
ISBN: 978-619-222-114-0 Формат: 21х29 см , 152 стр.
ЦЕНА ЗА УЧИЛИЩА И ОБЩИНИ: 18.00 лв.
Цена:
24.00 лв.
ПОРЪЧАЙ
Виж този продукт в Електронен вариант тук:Електронен
АНОТАЦИЯ
СЪДЪРЖАНИЕ
ЗА АВТОРА
МНЕНИЯ
Учебният материал е обособен в четири раздела. Всеки раздел започва с карта, съдържаща обобщена информация по темите и линия на времето с основни събития от раздела.
Учебникът съдържа 39 теми за нови знания. Всеки урок започва с въведение в съдържанието и завършва с обобщение на най-важното от урока. В учебника са включени 5 теми „Работилница”, в които учениците прилагат специфични техники на историческо познание, и 7 урока упражнения. Съотношението на текстовата част спрямо методическата във всеки урок е 1 : 1,5. Това осигурява баланс между фактите и разказа, постигнати са яснота и точност на изказа. Учебникът предлага достъпен, ясен, но и емоционален разказ за средновековната история. 
Методическата част на всеки урок представлява комбинация от разнообразни исторически източници: илюстративен материал, документи, исторически карти, рубрики. Всеки от тези елементи е отбелязан с препратка в основния текст на урока. Към тях са поставени въпроси и задачи за самостоятелна работа на учениците. Използваните реконструкции, представящи всекидневието на хората през Средновековието, улесняват преподаването. Внимателно подбраните изображения разширяват, допълват и илюстрират основния текст на всеки урок.
В учебника са включени 24 исторически карти, 15 схеми и картосхеми. Специално място е отделено на линиите на времето, което дава на учениците възможност да свържат събитието с времето, да открият синхронност и асинхронност между отделни събития, личности и процеси. Двете рубрики „Лицата на историята” и „Любопитно” представят интересна историческа информация. В „Лицата на историята”, освен с исторически личности като Юстиниан І, Мохамед, св. св. Кирил и Методий, цар Симеон Велики и др., учениците ще се запознаят с облика на една столица – Константинопол, със съсловието на средновековния рицар или с духовна институция като Рилския манастир и др. В рубриката „Любопитно” са представени интересни факти от Средновековието: за древните българи, кралете чудотворци във Франция, научните знания във Византия, завладяването на Константинопол от рицарите, Света гора (Атон) и др. Към всеки урок има речник, както и разнообразни въпроси и задачи.
Разделите в учебника завършват с обобщение, включващо всички очаквани резултати от обучението в съответния дял, както и обобщение на наследството, което са ни оставили средновековните цивилизации.
Уроците, наречени „Работя самостоятелно”, ще позволят на всеки шестокласник да провери доколко е овладял основните умения по история. Така се осигурява възможност за преговор през умения. За пръв път в тези уроци са дадени критерии за самооценка към задачата „Извличам информация от документ”, което ще даде на всеки ученик възможност сам да определи степента на своите знания и умения. В края на учебника е включен „Азбучен показалец на новите думи и понятия”.
Екатерина Михайлова

Екатерина Кирилова Михайлова завършва през 1991 г. история в СУ „Св. Кл. Охридски”, където през 2013 г. защитава докторска дисертация като редовен докторант. Над 20 години работи като учител в 44 СОУ „Неофит Бозвели” в София. През 2011 – 2015 г. е хоноруван асистент в катедра „Архивистика и помощни исторически дисциплини” с основна дейност методика на преподаването по история. Съавтор е на учебник по антична история за 7. клас. Автор е на над 20 учебни помагала: учебни тетрадки, тестове, работни листове и контурни карти. В периода 2013 – 2016 г. е лектор в повече от 10 области в страната на обучителни курсове с учители за тестовете като основен инструмент за измерване и оценяване на постиженията на учениците, както и за тяхното използване в обучението по история. От 2008 г. е член на Националната комисия по организиране и провеждане на националната олимпиада по история и цивилизация.

Виж всичко за този автор
Цветана Георгиева

Проф. дин Цветана Георгиева е завършила специалност „История” в СУ „Св. Климент Охридски” през  1962 г. Цялата ѝ научна и преподавателска кариера е свързана с неговия Исторически факултет. Изследванията и лекционните ѝ курсове са в областта на историята на българския народ, на Балканите и на Османската империя през ХV – ХVІІІ в. с акцент върху социални, политически и културни проблеми и взаимоотношения. Чела е лекционни курсове във ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”, НБУ – София, Югозападния университет в Благоевград, университета „Пол Валери” (Монпелие  – Франция ), Ягелонския университет в Краков (Полша) и др. Публикувала е монографиите „Еничарите в българските земи през ХV – ХVІІ в.” (1968), „Пространство и пространства на българите” (1999), „Светът на българите през ХV – ХVІІ в.” (1992). Автор е на „История на България през ХV – ХVІІ в.”, дял І на том ІІ от Тритомна история на България (1999) и на 120 статии и студии в български и европейски списания и научни сборници. Участвала е в десетки научни форуми. Член е на „Евроетно” от 1988 г. Участвала е в авторските екипи на учебници по история на България за 5. и 11. клас. Автор е на „Кратък речник на историческите понятия” (2012).

Виж всичко за този автор
Милияна Каймакамова

Проф. д-р Милияна Каймакамова е завършила специалност „История“ в СУ „Св. Климент Охридски“ през 1973 г. Цялата ѝ научно-преподавателска дейност е свързана основно с неговия Исторически факултет. Чела е лекционни курсове в ЮЗУ „Неофит Рилски“ – Благоевград и във филиалите на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“. Специализирала е в различни европейски центрове по византинистика и медиевистика: Рим, Кьолн, Солун, Париж, Прага, Краков и др. Автор е на монографиите „Българска средновековна историопис“ (1990), „Власт и история в средновековна България VII– XIVв.“ (2011), както и на повече от 110 студии и статии, отпечатани в български и чужди издания. В съавторство издава различни научни сборници, книги и албуми. Автор е на статии в международната „Енциклопедия на средновековната хроника“ (Encyclopedia of the Medieval Chronicle. Brill, Lеiden and Boston 2010). Член е на Европейската асоциация за средновековната хроника и на Асоциацията на византинистите и медиевистите в България. Участвала е в авторски екипи на различни учебни помагала по история на България за зрелостници и кандидат-студенти.

Виж всичко за този автор
Теодора Борисова-Петрова

Теодора Борисова-Петрова е възпитаник на НГДЕК „Константин-Кирил Философ”. През 1997 г. завършва специалност „История“ в СУ „Св. Кл. Охридски”. От 1998 г. до момента е преподавател по история на Византия и средновековната култура в НГДЕК. През 2010 – 2016 г. е член на Националната комисия по организиране и провеждане на националната олимпиада по история и цивилизация. Участвала е в авторските екипи на учебно помагало по история за 8. клас (2002 г.), сборника „Omnia vincit amor“ (2008 г.), книгата „В търсене на истинското средновековие” (2009 г.).

Виж всичко за този автор
Никола Дюлгеров

Гл. ас. д-р Никола Дюлгеров завършва специалност „История“ в СУ „Св. Кл. Охридски“ през 2002 г. През 2007 г. защитава докторска дисертация по средновековна история. Шест години е учител по история в ІХ Френска езикова гимназия „Алфонс дьо Ламартин“ в София. От 2010 г. е преподавател в Историческия факултет на СУ „Св. Кл. Охридски“. Понастоящем е главен асистент. Автор е на атласи и учебни помагала. Научните му интереси са в областта на средновековната европейска история и по-конкретно на страните от Средиземноморието.

Виж всичко за този автор
ВХОД ЗА РЕГИСТРИРАНИ
ПОТРЕБИТЕЛСКА КОШНИЦА
Вашата кошница е празна
КАТАЛОГ НА ИЗДАНИЯТА
Учебна литература
ТЪРСЕНЕ
Научна литература
Справочна литература
Художествена литература
СВЪРЗАНИ ПРОДУКТИ
Общи условия за ползване на сайта.