Chemistry and Environmental Protection Study Guide, Grade 9, Part 2. Учебно помагало по химия и опазване на околната среда за 9. клас на английски език

Печатен
одобрен от МОМН
ISBN: 978-954-01-3801-5 Формат: 21х29 см
Цена:
8.00 лв.
ПОРЪЧАЙ
АНОТАЦИЯ
ЗА АВТОРА
МНЕНИЯ

Chemistry. Study guide. Grade 9 е ново помагало за учениците от 9. клас, които изучават химия и опазване на околната среда на английски език. То:
– осигурява необходимите знания на достъпен английски език;
– гарантира отлично овладяване на теоретични и практически компетентности, поднесени чрез разнообразни по вид и структура задачи и упражнения;
– поставя ученика в активна позиция;
– предоставя творческа свобода на ученика и учителя при използването му.

Донка Ташева
Доц. д-р Донка Ташева завършва специалност „Химия” в Химическия факултет (ХФ) на СУ „Св. Кл. Охридски”. По-късно, като докторант в Катедра „Органична химия” на ХФ, защитава дисертация по органична химия. Понастоящем е доцент в Катедра „Органична химия и фармакогнозия” към Факултета по химия и фармация (ФХФ) на СУ „Св. Кл. Охридски”. Чете лекции по органична химия на студенти от различни бакалавърски програми от Факултета по химия и фармация и бакалавърски и магистърски програми във Физическия факултет, както и лекции по биоорганична химия, реакционни механизми в органичната химия, на студенти от ФХФ. Съавтор е в колектив, написал „Сборник задачи по органична химия” за студенти от ФХФ. Ръководител е на магистърска програма „Съвременни методи за синтез и анализ на органични съединения”, в която чете лекции по „Структура и реакционна способност на органични съединения” и „Биотрансформации на органични съединения”. Научните ù интереси са в направленията: синтез на аналози на непротеиногенни α-аминокиселини с потенциал за фармакологично приложение; синтез и приложение на нови хистохимични флуорогенни субстрати и специфични инхибитори на протеази, маркери за малигнени заболявания; изследвания на реакции от алдолов тип в условия на междуфазов катализ. 
Член е на Националната комисия за провеждане на олимпиадата по химия и опазване на околната среда. Автор е на задачи за областен и национален кръг на олимпиадата, както и за подборно контролно за определяне на отбора за участие в Международната олимпиада по химия (IChO). Ръководител е (Head Mentor) на отбора на България за участие в Международната олимпиада по химия от 2004 г. и член на Международното жури на IChO.
Виж всичко за този автор
Кирил Атанасов

Кирил Атанасов завършва специалност химия в СУ „Св. Климент Охридски”, след което придобива магистърска степен за учител по химия в същия университет. Интересите му са в областта на сравнителния анализ на учебни програми и практики на водещи държави (Великобритания, Германия, САЩ, Русия) с българските. Сътрудничи на издателство „Просвета” от началото на 2010 г. Работил е в 73 СОУ „Владислав Граматик” като учител по химия с преподаване на немски език и във 2 АЕГ „Томас Джеферсън” като учител по химия с преподаване на английски език. Понастоящем е докторант в Лаборатория по химическо образование, история и философия на химията към Факултета по химия и фармация на СУ „Св. Климент Охридски”.

Виж всичко за този автор
ВХОД ЗА РЕГИСТРИРАНИ
ПОТРЕБИТЕЛСКА КОШНИЦА
Вашата кошница е празна
КАТАЛОГ НА ИЗДАНИЯТА
Учебна литература
ТЪРСЕНЕ
Научна литература
Справочна литература
Художествена литература
СВЪРЗАНИ ПРОДУКТИ
Общи условия за ползване на сайта.