Човекът и природата за 4. клас

Печатен
одобрен от МОМН
Одобрен със заповед № РД 09-1612/25.06.2019 г.
ISBN: 978-954-01-3835-0 Формат: 21x29 см , 144 стр.
ЗА ЗАЯВКИ ОТ УЧИЛИЩА, ДГ И ОБЩИНИ: ВИЖТЕ ТУК
Цена:
12.00 лв.
ПОРЪЧАЙ
Виж този продукт в Електронен вариант тук:Електронен
АНОТАЦИЯ
СЪДЪРЖАНИЕ
ЗА АВТОРА
МНЕНИЯ

Текстовете в учебника са съобразени с възрастовите и познавателните възможности на учениците. Информацията е онагледена чрез илюстрации и богат снимков материал. От тях учениците могат да извлекат необходимата информация, за да развият своите познавателни и практически умения, да изградят правилни представи за конкретни обекти и явления и да формират понятия за тях.
В учебника са включени:

  • разнообразни задачи за индивидуална, партньорска и групова работа;
  • казуси, които дават възможност за диференцирано обучение;
  • задачи за контрол и проверка на знания;
  • разнообразни опити;
  • допълнителна или любопитна информация;
  • уроци екскурзии в природонаучния музей, метеорологичната станция, обсерваторията;
  • уроци за проектна работа.

Така поднесено, учебното съдържание дава възможност на ученика да стане активен участник в учебния процес, а това спомага за повишаване на интереса му към природните науки.

Людмила Зафирова
Людмила Зафирова

Ас. Людмила Зафирова е завършила специалност „Начална училищна педагогика” с втора специалност „Българска филология” в СУ „Св. Кл. Охридски”. Професионалните ѝ интереси са в областта на методиката на обучението по природни и социални науки в начален етап, оценяването, интеркултурното образование. Понастоящем е преподавател по дидактика на родинознанието и природознанието в СУ „Св. Кл. Охридски”. Член е на Центъра за дистанционно обучение на Факултета по начална и предучилищна педагогика и дизайнер на електронни курсове. Ръководител е на екипа, разработващ инструментариума за национално външно оценяване по човекът и природата за 4. клас от 2008 г. насам. Лектор е в квалификационни курсове за учители по проблемите на оценяването и самооценяването. Участва в български и международни проекти в сферата на образованието. Съавтор е в учебни помагала за ученици от начален етап на изд. „Просвета” и в методическо ръководство за студенти.

Виж всичко за този автор
Снежана Лазарова
Снежана Лазарова

Доц. д-р Снежана Лазарова е завършила специалност „Начална училищна педагогика и чужд език” (руски и немски) в ШУ „Еп. К. Преславски”. Докторската ѝ дисертация е в областта на гражданското образование в началното училище. Преподава методика на родинознанието и природознанието в ШУ „Еп. К. Преславски”. Професионалните ѝ интереси са в сферата на методиката на обучението по природни и социални науки и гражданското образование в началното училище. Лектор е в квалификационни курсове за учители. От 2008 г. насам е експерт-оценител на задачи за национално външно оценяване по човекът и природата.

Виж всичко за този автор
Георги Иванов Георгиев
Георги Иванов Георгиев

Георги Иванов Георгиев завършва висше образование през 1986 г. със специалност „Физика” и учителска правоспособност за учител по физика и математика. След дипломирането си работи като учител по физика и астрономия в ПМГ „Проф. Емануил Иванов” – гр. Кюстендил, и след това – в СГСАГ „Христо Ботев” – гр. София. От 2008 г. до момента работи като главен експерт по физика и астрономия в Центъра за оценяване в предучилищното и училищното образование. Лектор е в много семинари, свързани с оценяването в училище и съставянето на тестови задачи. Участва в изготвянето на адаптирана учебна програма по физика и астрономия за 7.клас за обучение в курс за придобиване на компетентности от прогимназиалния етап на основната степен на образование, както и на тест-спецификацията и инструментариума за сертифициране на резултатите от курса по учебните предмети човекът и природата и физика и астрономия. Съавтор е на „Тестове по човекът и природата, химия и опазване на околната среда, биология и здравно образование, физика и астрономия за проверка на входното и изходното ниво на учениците в 5. – 7. клас”.

Виж всичко за този автор
ВХОД ЗА РЕГИСТРИРАНИ
ПОТРЕБИТЕЛСКА КОШНИЦА
Вашата кошница е празна
КАТАЛОГ НА ИЗДАНИЯТА
Учебна литература
ТЪРСЕНЕ
Научна литература
Справочна литература
Художествена литература
СВЪРЗАНИ ПРОДУКТИ
Общи условия за ползване на сайта.