Човекът и обществото за 4. клас

Печатен
одобрен от МОМН
Одобрен със заповед № РД 09-1625/25.06.2019 г.
ISBN: 978-619-222-289-5 Формат: 21х29 см , 76 стр.
ЦЕНА ЗА УЧИЛИЩА И ОБЩИНИ: 12.00 лв.
Цена:
16.00 лв.
ПОРЪЧАЙ
Виж този продукт в Електронен вариант тук:Електронен
АНОТАЦИЯ
СЪДЪРЖАНИЕ
ЗА АВТОРА
МНЕНИЯ
Учебникът предлага на четвъртокласниците интересно и емоционално пътешествие в миналото и настоящето на България. Всеки урок е увлекателен разказ за красотата и богатството на българската природа, за събития от нашата история и за хората, оставили следи в нея, за настоящето и предизвикателствата към съвременния гражданин. 
Учебникът съдържа: 
  • 18 теми за нови знания; 
  • 11 урока упражнения; 
  • 1 урок за практически дейности „работилница”. 
Всяка учебна тема е разположена на един разтвор от учебника. Подреждането на темите в учебния комплект следва стриктно последователността в учебната програма. Темите са групирани в раздели, като всеки раздел отговаря на една или няколко глобални теми от учебната програма.
Всяка тема за нови знания започва с въведение във вид на диалог между Мила и Мони и завършва с обобщение на най-важното. Методическата част е комбинация от разнообразни източници: илюстративен материал, карти, рубриките „Любопитно”, „Речник”, „Въпроси и задачи”.
Уроците упражнения са разработени в учебника, което улеснява предварителната подготовка на учителя. Големият им брой дава възможност за по-плавно преминаване от тема в тема и предотвратява натрупването на учебен материал от различни научни сфери. 
Глобалните теми Природните области и Богатствата на България са разработени в единство. Всяка природна област е разработена в две урочни единици, първата от които се отнася за природните ѝ черти, а във втората е представена трудовата дейност на хората в нея. Акцентира се върху причинно-следствените и сравнителните обяснения за всяка област.
Същият подход на сливане на глобалните теми е приложен и в темите от историческата част, като се търси най-близката за децата логика за разбиране на сложните процеси от съвременната история на България. Те са придружени с много упражнения, в които са представени правата на българските граждани, делата на българските държавници, всекидневието на българите, приносът ни в развитието на световната наука и култура. Уроците по гражданско образование запознават четвъртокласниците с историята, дейността и символите на Европейския съюз и с централните и местни органи на властта в Република България.
Уроците за обобщение са на страниците „Провери сам наученото”. Концепцията на учебника дава възможност на учителя да осъществи обобщението на изучените теми чрез различни дейности, свързани с развитие на умения. Под същото заглавие в тетрадката е структуриран тест, който проверява очакваните резултати от изучените теми. Предвидени са и страници за начален и годишен преговор.
Силвия Цветанска
Силвия Цветанска
Силвия Цветанска е доцент във Факултета по педагогика на Софийския университет „Св. Климент Охридски”. Тя е доктор по педагогика и магистър по психология и се занимава активно с приложението на психологическото знание в училищната практика. Разработва собствени тренингови програми с включване на интерактивни методи в обучението на ученици и на възрастни. Интересите ѝ са в областта на психологическите аспекти на общуването, гражданското образование и развитието на социални умения и професионална компетентност.
Силвия Цветанска е национален съветник по ECVET – Европейска система за трансфер на кредити в професионалното образование. Участва като експерт в национални и международни образователни проекти. Член е на редколегията на списание „Педагогика” и на електронното списание „Реторика и комуникации”. Автор е на книгите „Предизвикателства в педагогическото общуване”, „Разрешаване на конфликти – стратегии и подходи”, „Педагогическо общуване за практически цели” (в съавторство), както и на учебници, учебни помагала и методически разработки за училищното образование.
Виж всичко за този автор
Екатерина Михайлова

Екатерина Кирилова Михайлова завършва през 1991 г. история в СУ „Св. Кл. Охридски”, където през 2013 г. защитава докторска дисертация като редовен докторант. Над 20 години работи като учител в 44 СОУ „Неофит Бозвели” в София. През 2011 – 2015 г. е хоноруван асистент в катедра „Архивистика и помощни исторически дисциплини” с основна дейност методика на преподаването по история. Съавтор е на учебник по антична история за 7. клас. Автор е на над 20 учебни помагала: учебни тетрадки, тестове, работни листове и контурни карти. В периода 2013 – 2016 г. е лектор в повече от 10 области в страната на обучителни курсове с учители за тестовете като основен инструмент за измерване и оценяване на постиженията на учениците, както и за тяхното използване в обучението по история. От 2008 г. е член на Националната комисия по организиране и провеждане на националната олимпиада по история и цивилизация.

Виж всичко за този автор
ВХОД ЗА РЕГИСТРИРАНИ
ПОТРЕБИТЕЛСКА КОШНИЦА
Вашата кошница е празна
КАТАЛОГ НА ИЗДАНИЯТА
Учебна литература
ТЪРСЕНЕ
Научна литература
Справочна литература
Художествена литература
СВЪРЗАНИ ПРОДУКТИ
Общи условия за ползване на сайта.