Вълшебното ключе. Упражнения по човекът и природата за целодневно обучение и самоподготовка вкъщи за 4. клас

Печатен
одобрен от МОМН
ISBN: 978-954-01-3935-7 Формат: 20x26 см , 44 стр.
Цена:
4.90 лв.
ПОРЪЧАЙ
АНОТАЦИЯ
СЪДЪРЖАНИЕ
ЗА АВТОРА
МНЕНИЯ
Помагалото е преработено и обогатено съобразно съдържанието на новата учебна програма. То може да се използва като допълнително пособие към всеки учебник по човекът и природата, одобрен от Министерството на образованието и науката. Подходящо е за употреба в задължителните, избираемите и факултативните учебни часове, както и в заниманията по интереси на целодневната организационна форма на работа. 
Авторите са подбрали интересни и полезни упражнения за природната среда и за прилагане на редица умения на учениците, като четене с разбиране, извличане на информация от различни източници, решаване на казуси, работа по проекти. Четвъртокласниците затвърдяват и разширяват знанията си по занимателен начин чрез:
  • решаване на кръстословици и игрословици;
  • търсене на думи в игрословици и в „облаци“ от думи;
  • попълване на пропуснати думи в изречения и текстове;
  • попълване на данни в таблици и в схеми;
  • пренасяне на знания и дейности в познати и нови ситуации;
  • съотнасяне и свързване на части от смислови цялости;
  • посочване на вярно/грешно твърдение;
  • свързване, оцветяване и рисуване.
Учебното помагало е съобразено с индивидуалните възможности на учениците и е подходящо за диференцирана работа.
Людмила Зафирова
Людмила Зафирова

Ас. Людмила Зафирова е завършила специалност „Начална училищна педагогика” с втора специалност „Българска филология” в СУ „Св. Кл. Охридски”. Професионалните ѝ интереси са в областта на методиката на обучението по природни и социални науки в начален етап, оценяването, интеркултурното образование. Понастоящем е преподавател по дидактика на родинознанието и природознанието в СУ „Св. Кл. Охридски”. Член е на Центъра за дистанционно обучение на Факултета по начална и предучилищна педагогика и дизайнер на електронни курсове. Ръководител е на екипа, разработващ инструментариума за национално външно оценяване по човекът и природата за 4. клас от 2008 г. насам. Лектор е в квалификационни курсове за учители по проблемите на оценяването и самооценяването. Участва в български и международни проекти в сферата на образованието. Съавтор е в учебни помагала за ученици от начален етап на изд. „Просвета” и в методическо ръководство за студенти.

Виж всичко за този автор
Татяна Вълчева-Стоянова

Татяна Вълчева-Стоянова е родена през 1967 г. в София. Завършила е висшето си образование във Факултета по педагогика на СУ „Св. Климент Охридски”, специалност „Педагогика” и втора специалност „Френски език”. Завършила е и професионална квалификация в Техническия университет, гр. София със специалност „Преподавател – инструктор на водачи на МПС”.

От 1991 г. до настоящия момент работи като начален учител в 35 СОУ „Добри Войников”. От 2010 г. е главен учител в начален етап на училището. От 1998 г. е базов учител към Факултета по начална и предучилищна педагогика, а по-късно – и хоноруван преподавател към същия факултет.

Член е на Регионалния методически съвет на началните учители към РИО – София.

Участва в различни български и международни проекти в сферата на образованието, както и в научни конференции на Факултета по начална и предучилищна педагогика с методически разработки, публикувани в сборници от конференциите на Факултета. Участник е и в IV Балкански конгрес, посветен на образованието, Балканите и Европа.

Член е на екипа, изработващ инструментариума за национално външно оценяване по човекът и природата. Работи с мотивирани ученици по НП „С грижа за всеки ученик”, Модул „Осигуряване на обучение на талантливи ученици за участие в ученически олимпиади”. Участва като автор на работни материали и обучител по проект „Нови знания за подкрепа”, осъществен с финансовата подкрепа на ЕБФ и реализиран от СПСПД ФИЦЕ – България.

Основният девиз, който следва в своя професионален път, е, че всяко дете има право на качествено обучение и щастливо детство в българското училище.

Виж всичко за този автор
ВХОД ЗА РЕГИСТРИРАНИ
ПОТРЕБИТЕЛСКА КОШНИЦА
Вашата кошница е празна
КАТАЛОГ НА ИЗДАНИЯТА
Учебна литература
ТЪРСЕНЕ
Научна литература
Справочна литература
Художествена литература
СВЪРЗАНИ ПРОДУКТИ
Общи условия за ползване на сайта.