Гражданско образование за 11. клас

Печатен
одобрен от МОМН
Одобрен със заповед № РД09-1156/21.05.2020 г.
ISBN: 978-954-01-3993-7 Формат: 17х24 см , 176 стр.
Цена:
14.00 лв.
ПОРЪЧАЙ
Виж този продукт в Електронен вариант тук:Електронен
АНОТАЦИЯ
СЪДЪРЖАНИЕ
ЗА АВТОРА
МНЕНИЯ
Оценителите на Министерството на образованието и науката (МОН), одобрили учебника, изтъкват следните негови достойнства:
  • сложни научни понятия са обяснени на много ясен и разбираем за учениците език;
  • всяко ново понятие се разглежда във взаимовръзката му с въведените преди него понятия;
  • плурализъм на гледните точки към всяко ново понятие;
  • новите знания са въведени чрез актуални примери от съвременния живот, познати и разбираеми за учениците.
Към тези достойнства ще добавим разнообразието от кинозадачи. При тях документални и игрални филми и трейлъри на филми в електронния вариант на учебника допълват и разширяват знанията за новите понятия и предоставят възможности за интересни дискусии в клас. Някои уроци за практически дейности и упражнения в печатния учебник са изградени изцяло върху конкретен филм.
Само чрез практически дейности и упражнения са представени също темите за ученика и училището в демократичното гражданство, за личната гражданска позиция и за конструктивно общуване и взаимодействие. В тези уроци на учителя и неговите ученици са предоставени различни интерактивни похвати, като симулации, ролеви игри в училищна среда, възпроизвеждащи ситуации и актуални процеси от обществено-политическия живот, които се доближават максимално до реалността.
Съдържанието на учебника не надхвърля с нищо обема от знания, заложен в учебната програма по гражданско образование за 11. клас, а очакваните резултати се постигат лесно и увлекателно чрез много и разнообразни практически задачи.
 Авторите са прецизно балансиран колектив от доказани професионалисти: университетски преподаватели, гимназиален учител по история и философия и представител на неправителствена организация.
Христо Тодоров

Проф. д-р Христо Тодоров е роден през 1958 г. в София. Завършил е философия в Софийския университет „Св. Климент Охридски”. Работил е първоначално като гимназиален учител, а по-късно като преподавател по история на философията в Софийския университет „Св. Климент Охридски”. От 2003 г. е професор в Нов български университет. От 2005 до 2012 г. ръководи департамент „Философия и социология”.
Проф. Тодоров е специализирал в Тюбинген, Бохум (като стипендиант на фондация „Александър фон Хумболт”) и Берлин. През 2001 – 2002 г. е бил гост-професор в Европейския университет „Виадрина” във Франкфурт на Одер. Научните интереси на проф. Тодоров са в областите на философската херменевтика, философията на историята, историята на понятията и биоетиката.
Проф. Тодоров е автор на 120 научни публикации на български, немски, английски, френски и испански език. По-важните от тях са монографиите „Очерци по философия на историята” (1996) и „Работа върху понятията” (2011). Проф. Тодоров е превел от немски книги на Райнхарт Козелек, Вилхелм Дилтай, Ханс-Георг Гадамер, Карл Ясперс, Мартин Хайдегер и Петер Сонди.

Виж всичко за този автор
Майя Грекова

Проф. Майя Грекова е един от най-дългогодишните и уважавани членове на катедра „Социология” в Софийския университет „Св. Климент Охридски”. Започнала академичната си кaриера през 1978 г., през 1986 г. тя защитава докторска дисертация на тема „От обичай към право. Разрушаване на традиционната общност”, а през 2002 г. става доктор на социологическите науки с дисертация на тема „Малцинство: социално конструиране и преживяване”. От 2004 г. е професор по социология.
Проф. Грекова води курсовете „Социология на социалните общности”, „Макросоциални общности: етнически общности и малцинства”, „Микросоциални общности: Аз и Другият”, „Сравнителни етнокултурни изследвания” и други.
Основател и ръководител е на една от магистърските програми на специалността „Градски изследвания”. Води курсове в магистърски програми в други специалности на Философския факултет и Факултета по журналистика и масови комуникации. Била е ръководител на редица успешно защитили докторанти.
Проф. Грекова е водещ изследовател в полето на социологията на социалните общности в България и е учен, получил международно признание. Специализирала е в Дома за науките за човека в Париж и в Университета в Билефелд. Автор е на 18 монографии и учебници, съставител на шест сборника и антологии, има публикувани над 60 научни статии и студии в престижни национални и международни научни издания. Участва в редица международни и национални проекти – ръководител и член на екип в над 40 проекта.

Виж всичко за този автор
Петя Кабакчиева

Д-р Петя Кабакчиева е професор в катедра „Социология” в Софийския университет „Св. Климент Охридски”, бивш ръководител на катедрата (2007 – 2015). Била е председател на Българската социологическа асоциация, председател и член на бордове на неправителствени организации, член е на експертния съвет на Център за академични изследвания – София.
Интересите ѝ са в областта на: политическата социология с фокус върху гражданските действия, гражданско образование, идентичности; историческа социология на комунизма и социология на неравенствата. Участвала е в много национални и международни сравнителни изследвания, автор и съавтор на девет книги и на десетки статии, публикувани в български и чуждестранни академични издания. Част от книгите ѝ са: „Гражданското общество срещу държавата: българската ситуация, Civil Society in Bulgaria: NGOs versus Spontaneous Civic Activism (съавторство с Десислава Христова), „Комунистическите модерности. Българският случай”, „(Не)възможният синдикализъм. Строители и учители през комунизма” (съавторство с Пепка Бояджиева).
Съавтор е в четири учебника: „Социология” за 11. клас, „Гражданско образование. Учебник за затворници”, „Незавършваща социология” (за 12. клас) и „Свят и личност”.

Виж всичко за този автор
Луиза Славкова

Луиза Славкова е политолог, основател и директор на фондация „Софийска платформа”. Тя е член на консултативния съвет на Европейската мрежа за гражданско образование (NECE), инициатива на Федералната агенция по гражданско образование на Германия (bpb).
През 2016 г. е гост-изследовател в Института за изследване на правата на човека към Колумбийския университет в Ню Йорк. От 2013 до 2016 г. е програмен мениджър в Европейския съвет за външна политика (ECFR). Между 2011 и 2013 г. Луиза Славкова е съветник на министъра на външните работи Николай Младенов. Преди това е работила за Федералната агенция по гражданско образование на Германия (bpb) на свободна практика.
Автор и редактор е на няколко книги и публикации, свързани с международни политики, демократично развитие и гражданско образование.

Виж всичко за този автор
ВХОД ЗА РЕГИСТРИРАНИ
ПОТРЕБИТЕЛСКА КОШНИЦА
Вашата кошница е празна
КАТАЛОГ НА ИЗДАНИЯТА
Учебна литература
ТЪРСЕНЕ
Научна литература
Справочна литература
Художествена литература
СВЪРЗАНИ ПРОДУКТИ
Общи условия за ползване на сайта.