Физика и астрономия за 11. клас. Профилирана подготовка. Модул 3. Експериментална физика

Печатен
одобрен от МОМН
Одобрен със заповед № РД 09-1568/17.07.2020 г.
ISBN: 978-954-01-4035-3 Формат: 21х29 см , 76 стр.
Цена:
15.00 лв.
ПОРЪЧАЙ
АНОТАЦИЯ
СЪДЪРЖАНИЕ
ЗА АВТОРА
МНЕНИЯ
Учебникът следва плътно изискванията на учебната програма по физика и астрономия за 11. клас, профилирана подготовка, модул ІІ „Експериментална физика”. Темите са групирани в три глави: „Измерване на физични величини”, „Експериментално определяне на функционални зависимости” и „Експериментална проверка на физични закони и зависимости”. Богатият илюстративен материал, пряко свързан с текста, дава възможност за онагледяване на процеси, явления или опити, което разширява обхвата на знания и уменията, пряко свързани с всекидневието. За достъпността на описваните зависимости и закони помага съобразеният с възрастта на учениците език, който е богат и четивен. 
Учебникът не е ръководство за лабораторни упражнения, а по-скоро с него се обогатяват и разширяват знанията и уменията на учениците за работа с уреди и апарати и с правилното тълкуване на експерименталните данни. Примерните задачи са съобразени с наличната апаратура във всяко училище, така че да се постигнат Държавните образователни стандарти. В зависимост от равнището на аудиторията учителят може да използва различни методи: семинарни уроци, домашен експеримент, индивидуална и групова работа по проекти. Особено подходящи за целта са последните уроци „Направи сам!”. 
Експериментите не просто правят „видими” изучените зависимости и закони, но и допринасят за развиване на откривателски дух у учениците.
В книгата за учителя се предлагат входен тест и примерна система за оценка на учениците.
ВХОД ЗА РЕГИСТРИРАНИ
ПОТРЕБИТЕЛСКА КОШНИЦА
Вашата кошница е празна
КАТАЛОГ НА ИЗДАНИЯТА
Учебна литература
ТЪРСЕНЕ
Научна литература
Справочна литература
Художествена литература
СВЪРЗАНИ ПРОДУКТИ
Общи условия за ползване на сайта.