• -20%

  Околен свят за 2. клас

  Учебникът осигурява усвояването на задължителния образователен минимум, заложен в програмата по предмета. В него са реализирани целите и съдържанието на учебно-възпитателния процес, насочени към овладяването на базисни знания, умения и отношения, свързани с природната и обществената среда. Текстовете са съобразени с възрастовите особености на учениците.

  14.67 лв. 11.74 лв.
 • ПРЕДСТОЯЩО

  Родинознание за 2. клас

  Учебникът възпитава в родолюбие и почит към националните герои и историческите паметници и запознава второкласниците с народни обичаи и традиции. Разширяват се знанията за природната и обществената среда, а чрез задачите и дейностите учениците се стимулират да поемат лична отговорност за опазване на родната природа. Голямо предимство са:
  • достъпно поднесените знания;
  • богато онагледената информация; …

 • ПРЕДСТОЯЩО

  Родинознание за 2. клас

  Учебното съдържание е разработено в съответствие с новата учебна програма и отговаря на съвременните методически изисквания.
  Негови предимства са:
  • достъпно представени нови знания;
  • стимулиращи въпроси и задачи, обогатяващи сетивнопознавателния опит на учениците;

 • -20%

  Околен свят за 2. клас

  Ученикът във 2. клас вече е преминал първата основна фаза на училищната адаптация. Започнали са изграждането на умения за самостоятелна работа и вписването на ученика в новата социална среда. Този факт обуславя тенденцията за поставяне на ученика в изследователска позиция, чрез която той ще проявява творческа инициатива, ще постига определените …

  14.67 лв. 11.74 лв.

Всички категории