• Гражданско образование за 12. клас

  Учебникът за 12. клас е наследил всички достойнства на учебника за предходния клас, а именно:
  • сложни научни понятия са обяснени на разбираем за учениците език;
  • всяко ново понятие е ясно дефинирано и добре обозначено;

  13.00 лв. 11.70 лв.
 • ИЗЧЕРПАНО

  Книга за учителя по гражданско образование за 12. клас

  Книгата за учителя по гражданско образование за 12. клас съдържа:
  • отговори на всички тестове от учебника със скàла за точкуване и формула за преобразуване на точките в оценка;
  • примерен тест върху учебния материал за 12. клас с верните отговори, скàла за точкуване и формула за преобразуване на точките в оценка;
  • примерно годишно тематично разпределение;
  9.00 лв. 8.10 лв.
 • БЕЗПЛАТНО

  Книга за учителя по гражданско образование за 12. клас

  Книгата за учителя по гражданско образование за 12. клас съдържа:
  • отговори на всички тестове от учебника със скàла за точкуване и формула за преобразуване на точките в оценка;
  • примерен тест върху учебния материал за 12. клас с верните отговори, скàла за точкуване и формула за преобразуване на точките в оценка;
  • примерно годишно тематично разпределение;

Всички категории