• Буквар за 1. клас

  Букварът дава възможност за успешно обучение по начално четене през предбуквения и буквения етап на ограмотяването. Включеното учебно съдържание се характеризира с:

  нагледност и достъпност;
  интегралност и междупредметни връзки;
  вариативност на учебните задачи;
  диференциация на обучението.

  11.28 лв. 10.15 лв.

Всички категории