• -20%

  Ренална денервация за лечение на неконтролирана хипертония

  „Как сте с кръвното налягане?“
  „Ами височко ми е“, отговаря всеки четвърти възрастен жител на нашата планета.
  А у нас? Според изследване в четири големи български града през 2012 г., от включени 1535 лица при 791 (50,9%) се установяват високи стойности на артериалното налягане >140/90 mmHg. Сериозен проблем е и това, че много пациенти не спазват терапията, препоръчана им от лекарите. Така ефективността на широко използваните подходи за лечение се компрометира.
  Това обуславя и търсенето на нови интервенционални методи като реналната денервация за ефективно намаляване на систолното и диастолното артериално налягане.

  49.00 лв. 39.20 лв.

Всички категории