• Математика за 5. клас

    Учебникът по математика за 5. клас на издателство „Просвета Плюс“ е структуриран  по теми и подтеми, които са логически свързани и надграждащи, като се спазва спираловидния принцип на изложение на знанието. Темите и очакваните резултати напълно съответстват на новата учебна програма.

    22.67 лв. 20.40 лв.

Всички категории