• -20%

    Ръка за ръка. Искам да смятам. Познавателна книжка за 6 – 7 г.

    Книжката е структурирана по теми според петте ядра: „Количествени отношения”, „Измерване”, „Пространствени отношения”, „Времеви отношения”, „Равнинни фигури”. В нея децата разкриват елементарни закономерности при определяне на математическите отношения и самостоятелно търсят и обосновават вариантите за решаване на задачите.

    9.79 лв. 7.83 лв.

Всички категории