Биология и здравно образование. Задачи и тестове за държавен зрелостен изпит, профилирана подготовка

Предстоящ

Помагалото е предназначено за подготовка на учениците, избрали да се явят на държавен зрелостен изпит по биология и здравно образование, профилирана подготовка.
То e подходящ ресурс за работа в клас и при самоподготовка. Съдържанието включва


Виж още

Compare

Анотация

Помагалото е предназначено за подготовка на учениците, избрали да се явят на държавен зрелостен изпит по биология и здравно образование, профилирана подготовка.
То e подходящ ресурс за работа в клас и при самоподготовка. Съдържанието включва
• задачи по материала от четирите задължителни модула за профилирана подготовка
• два разработени теста по зададения от МОН в учебно-изпитната програма формат за ДЗИ (за учебната 2021/2022 г.)

Помагалото цели да упражни разнообразни типове задачи и да затвърди знанията и уменията върху оценяваните компетентности. Тестовите въпроси са с различна степен на трудност. Те проверяват усвоения учебен материал и стимулират задълбоченото му разбиране.

Характеристики

Допълнителна информация

Вид издание Учебни помагала, Помагала за матури
Вид подготовка

Профилирана подготовка

Година

2022

Всички категории