Български език като втори език за 6. клас, ниво B1.1. Учебно помагало за подпомагане на обучението, организирано в чужбина

В наличност
35.87 лв. 32.28 лв.
е-просвета лого Демо линк
25.11 лв.
/цена за 12-месечен абонамент/
Compare

Анотация

Печатен вариант


Учебното помагало по български език за 6. клас (ниво В 1.1) е втората част от поредицата учебни помагала на издателство „Просвета”, предназначени за обучението, организирано в чужбина. В него е вложена оригинална авторска концепция – плод на богатия и успешен опит на доц. д-р Петя Несторова, д-р Венера Матеева-Байчева, д-р Катерина Томова и д-р Борислав Борисов като преподаватели по български език на чужденци. В помагалото са реализирани оригинални методически идеи, проверени в практиката и доказали своята висока резултатност. То ще бъде надежден пътеводител при овладяването на българския език като чужд както при екипната работа в клас, така и в процеса на самоподготовка на учениците.

Помагалото се отличава със силна практическа насоченост, постигната чрез:

  • функционална композиция на отделните урочни единици;
  • балансирано представена информация, гарантираща овладяването на граматиката и лексиката на българския език, както и на основите на книжовноезиковата норма;
  • кратко, ясно и в същото време лингвистично коректно поднесена научна информация;
  • множество разнообразни по тип и степенувани по сложност задачи, насочени към овладяването на съответните езикови единици и явления;
  • разнообразни по своята тематика текстове, създадени специално за помагалото, които дават възможност да се проследи функционирането на изучаваните езикови единици в речта;
  • функционален графичен дизайн и система от илюстрации и снимки, които подпомагат разбирането и овладяването на езиковите знания и умения.

В електронния вариант на помагалото освен разработките от книжното тяло са включени и записи на специално създадените към всяка тема текстове за слушане, множество интерактивни упражнения и допълнителна информация, свързана с разработените теми.

Ценно допълнение към помагалото е и книгата за учителя, в която са предложени полезни методически идеи и разработки, както и решения на задачите

Електронен вариант


Включва:
• Електронен вариант на помагалото, достъпен през платформата е-просвета за период от 12 месеца;
• Интерактивни упражнения – тестови или интерактивни задачи за проверка на знанията: задачи за свързване, за попълване на липсващи думи, за подреждане на абзаци в правилен ред, решаване на кръстословици, вярно/невярно, пъзели и др.;
• Аудиофайлове – стихотворения, разкази, художествени произведения, прочетени от актьори, песни.

Характеристики

Допълнителна информация

Всички категории