Български език като втори език за 7. клас, ниво B1. Учебно помагало за подпомагане на обучението, организирано в чужбина

В наличност
35.87 лв. 32.28 лв.
е-просвета лого Демо линк
25.11 лв.
/цена за 12-месечен абонамент/
Compare

Анотация

Печатен вариант


Учебното помагало по български език за 7. клас (ниво В 1) е третата част от системата учебни помагала на издателство „Просвета”, предназначени за обучението, организирано в чужбина. То доразвива оригиналната авторска концепция – плод на богатия и успешен опит на доц. д-р Петя Несторова, д-р Венера Матеева-Байчева, д-р Катерина Томова и д-р Борислав Борисов като преподаватели по български език на чужденци. Предимство на помагалото е, че в него са вложени проверени в практиката и доказали своята висока резултатност методически идеи. Това е гаранция за постигането на високи резултати в процеса на овладяването на българския език като чужд както при екипната работа в клас, така и в процеса на самоподготовка на учениците.

Предимства на помагалото са:

  • функционалната композиция на урочните единици;
  • балансирано представената информация, която в необходима и достатъчна степен представя граматиката и лексиката на българския език, както и основите на книжовноезиковата норма;
  • кратко, ясно и в същото време лингвистично коректно поднесената научна информация;
  • множеството разнообразни по тип и по степен на сложност задачи, насочени към овладяването на съответните езикови единици и явления;
  • разнообразните по своята тематика текстове, създадени специално за помагалото, които дават възможност да се проследи функционирането на изучаваните езикови единици в речта;
  • функционалният графичен дизайн и системата от илюстрации и снимки, които подпомагат разбирането и овладяването на езиковите знания и умения.

Електронен вариант


Включва:
• Електронен вариант на помагалото, достъпен през платформата е-просвета за период от 12 месеца;
• Интерактивни упражнения – тестови или интерактивни задачи за проверка на знанията: задачи за свързване, за попълване на липсващи думи, за подреждане на абзаци в правилен ред, решаване на кръстословици, вярно/невярно, пъзели и др.;
• Аудиофайлове – стихотворения, разкази, художествени произведения, прочетени от актьори, песни.

Характеристики

Допълнителна информация

Всички категории