Български език като втори език за 7. клас, ниво B1. Учебно помагало за подпомагане на обучението, организирано в чужбина

В наличност
82701108849

35.87 лв. 32.28 лв.

Учебното помагало по български език за 7. клас (ниво В 1) е третата част от системата учебни помагала на издателство „Просвета”, предназначени за обучението, организирано в чужбина. То доразвива оригиналната авторска концепция – плод на богатия и успешен опит на доц.


Виж още

Compare

Анотация

Учебното помагало по български език за 7. клас (ниво В 1) е третата част от системата учебни помагала на издателство „Просвета”, предназначени за обучението, организирано в чужбина. То доразвива оригиналната авторска концепция – плод на богатия и успешен опит на доц. д-р Петя Несторова, д-р Венера Матеева-Байчева, д-р Катерина Томова и д-р Борислав Борисов като преподаватели по български език на чужденци. Предимство на помагалото е, че в него са вложени проверени в практиката и доказали своята висока резултатност методически идеи. Това е гаранция за постигането на високи резултати в процеса на овладяването на българския език като чужд както при екипната работа в клас, така и в процеса на самоподготовка на учениците.

Предимства на помагалото са:

  • функционалната композиция на урочните единици;
  • балансирано представената информация, която в необходима и достатъчна степен представя граматиката и лексиката на българския език, както и основите на книжовноезиковата норма;
  • кратко, ясно и в същото време лингвистично коректно поднесената научна информация;
  • множеството разнообразни по тип и по степен на сложност задачи, насочени към овладяването на съответните езикови единици и явления;
  • разнообразните по своята тематика текстове, създадени специално за помагалото, които дават възможност да се проследи функционирането на изучаваните езикови единици в речта;
  • функционалният графичен дизайн и системата от илюстрации и снимки, които подпомагат разбирането и овладяването на езиковите знания и умения.

Характеристики

Допълнителна информация

Всички категории