Човекът и обществото за 3. клас

В наличност
10305208026

8.92 лв. 8.03 лв.

Учебникът запазва лекия и достъпен стил на представяне на учебното съдържание, познат от учебниците по околен свят за 1. и 2. клас от поредицата „Голямото приключение”. Новото знание е представено чрез кратки и разбираеми текстове.

Виж още

Compare

Анотация

Учебникът запазва лекия и достъпен стил на представяне на учебното съдържание, познат от учебниците по околен свят за 1. и 2. клас от поредицата „Голямото приключение”. Новото знание е представено чрез кратки и разбираеми текстове. Всеки урок започва с въвеждаща диалогична ситуация и завършва с кратко обобщение на най-важното. В рубрика „Речник” са обяснени новите понятия. Преобладават практическите дейности за работа в часа за сметка на обяснителните текстове. Към всяка тема са предвидени много и разнообразни дейности за работа в часа, които позволяват:
  • работа в екип; 
  • работа по проект;
  • развитие на творческото и логическото мислене на учениците;
  • допълнителна информация за любознателните.
Учебникът съдържа 30 теми за нови знания, 9 упражнения и 6 урока за практически дейности „Работилница”, както и уроци за обобщение и преговор. В глобалните теми, посветени на природата на България, уроците за упражнение са представени като уроци – пътешествия. В глобалните теми, посветени на българската история, те затвърдяват и развиват умения чрез конкретна тема, свързана с българското общество и културното наследство.  
„Работилниците” улесняват учителя при формиране на важни умения, предвидени в учебната програма. В тях учениците последователно се запознават с основните стъпки и правила за работа, след което им се дава моделът за действие (Да направим заедно!). Накрая овладяването на умението завършва с подходяща задача за самостоятелна работа (Направи сам!). 
Концепцията на учебника дава възможност на учителя да осъществи обобщението на изучените теми през различни дейности, свързани с развиване на умения. В учебника задачите към обобщенията са на страниците „Провери сам наученото”.

Характеристики

Допълнителна информация

Баркод

9786192222383

Формат

21х29

Страници

108

Тегло 0.340 kg
Заповед

№ РД 09-1204/19.07.2018

Всички категории