Човекът и обществото за 4. клас

В наличност
17.33 лв. 15.60 лв.
е-просвета лого Демо линк
12.13 лв.
/цена за 12-месечен абонамент/
Compare

Анотация

Печатен вариант


Дидактическата философия на учебника е ориентирана пряко към активното обучение и овладяването на компетентности. Урочните статии са написани на достъпен и разбираем за четвъртокласниците език. Учебното съдържание включва знания за природните области на България и за важни събития от Освобождението на България до наши дни. То е богато онагледено с високачествени илюстрации, подбрани не само като средство за визуализиране, но и като носители на допълнителна информация, към която са предложени и задачи за наблюдаване.
Рубриките в уроците следват равнищата на познавателния процес – от възприемане и запаметяване към прилагане и оценка на знанията.
  • В рубриката „Отговорете” децата отговарят на въпросите: къде, кога, кой, как, и систематизират знанията си.
  • Задачите от рубриката „Наблюдавайте и открийте” предполагат работа с карти, снимки, линия на времето.
  • В рубриката „Обсъдете” учениците откриват причинно-следствени връзки, формират отношения и ценностни ориентации, изразяват свободно лична гледна точка към проблеми на екологията, опазването на природните богатства, важни исторически събития. Четвъртокласниците са поставени в проблемни ситуации, които изискват изслушване и формулиране на собствена аргументирана позиция.
  • Задачите в рубриката „Проучете” съдържат насоки за достъпни индивидуални или групови проучвания, ориентирани най-често към локалните реалности или историята на населеното място и региона.
В уроците за затвърдяване са предложени проблемни и евристични задачи, които целят да развиват критическото мислене и способността за аргументиране. Подходящи са за работа по двойки или в малки групи, а при желание на учителя може да се организират в игрова или състезателна форма. По сходен начин са разработени задачите в темите за преговор и обобщение.

Електронен вариант


Включва:
• Електронен вариант на учебника, достъпен през платформата е-просвета за период от 12 месеца;
• Компютърен прочит на условията и задачите в учебниците в помощ на най-малките ученици;
• Интерактивни упражнения – тестови или интерактивни задачи за проверка на знанията: задачи за свързване, за попълване на липсващи думи, за подреждане на абзаци в правилен ред, решаване на кръстословици, вярно/невярно, пъзели и др.;
• Анимации – интерактивни задачи и анимации за въвеждане на нови понятия и преговор;
• Видеофилми – допълват темите, въвеждат и обясняват нови понятия и затвърждават наученото;
• Видеоуроци, преподадени от утвърдени учители;
• Кратки е-уроци – най-важното от всяка тема за нови знания, събрано в една презентация за преговор и проверка на усвоените знания;
• Тестове за проверка на знанията след всеки кратък е-урок;
• 360° панорамни изображения с възможност за интерактивно разглеждане от множество гледни точки;
• Галерии от снимки с възможност за слайдшоу.

Характеристики

Допълнителна информация

Баркод

9789540138435

Формат

21х29

Страници

72

Тегло 0.230 kg
Заповед

№ РД 09-1632/25.06.2019 г.

Всички категории