Човекът и обществото за 4. клас

Автори: Пламен Павлов, Мария Босева, Цветелина Пейкова, Поли Рангелова
Издателство: „Просвета – София” АД
Формат: ПЕЧАТЕН
Одобрено от МОН!
В наличност
10405109078

11.33 лв. 10.20 лв.

Дидактическата философия на учебника е ориентирана пряко към активното обучение и овладяването на компетентности. Урочните статии са написани на достъпен и разбираем за четвъртокласниците език. Учебното съдържание включва знания за природните области на България и за важни събития от Освобождението на България до наши дни.


Виж още

Compare

Анотация

Дидактическата философия на учебника е ориентирана пряко към активното обучение и овладяването на компетентности. Урочните статии са написани на достъпен и разбираем за четвъртокласниците език. Учебното съдържание включва знания за природните области на България и за важни събития от Освобождението на България до наши дни. То е богато онагледено с високачествени илюстрации, подбрани не само като средство за визуализиране, но и като носители на допълнителна информация, към която са предложени и задачи за наблюдаване.
Рубриките в уроците следват равнищата на познавателния процес – от възприемане и запаметяване към прилагане и оценка на знанията.
  • В рубриката „Отговорете” децата отговарят на въпросите: къде, кога, кой, как, и систематизират знанията си.
  • Задачите от рубриката „Наблюдавайте и открийте” предполагат работа с карти, снимки, линия на времето.
  • В рубриката „Обсъдете” учениците откриват причинно-следствени връзки, формират отношения и ценностни ориентации, изразяват свободно лична гледна точка към проблеми на екологията, опазването на природните богатства, важни исторически събития. Четвъртокласниците са поставени в проблемни ситуации, които изискват изслушване и формулиране на собствена аргументирана позиция.
  • Задачите в рубриката „Проучете” съдържат насоки за достъпни индивидуални или групови проучвания, ориентирани най-често към локалните реалности или историята на населеното място и региона.
В уроците за затвърдяване са предложени проблемни и евристични задачи, които целят да развиват критическото мислене и способността за аргументиране. Подходящи са за работа по двойки или в малки групи, а при желание на учителя може да се организират в игрова или състезателна форма. По сходен начин са разработени задачите в темите за преговор и обобщение.

Характеристики

Допълнителна информация

Баркод

9789540138435

Формат

21х29

Страници

72

Тегло 0.230 kg
Заповед

№ РД 09-1632/25.06.2019 г.

Всички категории