Човекът и обществото за 4. клас

Автори: Силвия Цветанска, Екатерина Михайлова, Марияна Султанова
Издателство: „Просвета Плюс” ЕАД
Формат: ПЕЧАТЕН
Одобрено от МОН!
В наличност
10405208528

16.00 лв. 14.40 лв.

Учебникът предлага на четвъртокласниците интересно и емоционално пътешествие в миналото и настоящето на България. Всеки урок е увлекателен разказ за красотата и богатството на българската природа, за събития от нашата история и за хората, оставили следи в нея, за настоящето и предизвикателствата към съвременния гражданин.

Виж още

Compare

Анотация

Учебникът предлага на четвъртокласниците интересно и емоционално пътешествие в миналото и настоящето на България. Всеки урок е увлекателен разказ за красотата и богатството на българската природа, за събития от нашата история и за хората, оставили следи в нея, за настоящето и предизвикателствата към съвременния гражданин. 
Учебникът съдържа: 
  • 18 теми за нови знания; 
  • 11 урока упражнения; 
  • 1 урок за практически дейности „работилница”. 
Всяка учебна тема е разположена на един разтвор от учебника. Подреждането на темите в учебния комплект следва стриктно последователността в учебната програма. Темите са групирани в раздели, като всеки раздел отговаря на една или няколко глобални теми от учебната програма.
Всяка тема за нови знания започва с въведение във вид на диалог между Мила и Мони и завършва с обобщение на най-важното. Методическата част е комбинация от разнообразни източници: илюстративен материал, карти, рубриките „Любопитно”, „Речник”, „Въпроси и задачи”.
Уроците упражнения са разработени в учебника, което улеснява предварителната подготовка на учителя. Големият им брой дава възможност за по-плавно преминаване от тема в тема и предотвратява натрупването на учебен материал от различни научни сфери. 
Глобалните теми Природните области и Богатствата на България са разработени в единство. Всяка природна област е разработена в две урочни единици, първата от които се отнася за природните ѝ черти, а във втората е представена трудовата дейност на хората в нея. Акцентира се върху причинно-следствените и сравнителните обяснения за всяка област.
Същият подход на сливане на глобалните теми е приложен и в темите от историческата част, като се търси най-близката за децата логика за разбиране на сложните процеси от съвременната история на България. Те са придружени с много упражнения, в които са представени правата на българските граждани, делата на българските държавници, всекидневието на българите, приносът ни в развитието на световната наука и култура. Уроците по гражданско образование запознават четвъртокласниците с историята, дейността и символите на Европейския съюз и с централните и местни органи на властта в Република България.
Уроците за обобщение са на страниците „Провери сам наученото”. Концепцията на учебника дава възможност на учителя да осъществи обобщението на изучените теми чрез различни дейности, свързани с развитие на умения. Под същото заглавие в тетрадката е структуриран тест, който проверява очакваните резултати от изучените теми. Предвидени са и страници за начален и годишен преговор.

Характеристики

Допълнителна информация

Баркод

9786192222895

Формат

21х29

Страници

76

Тегло 0.250 kg
Заповед

№ РД 09-1625/25.06.2019 г.

Всички категории