Детективски истории. С робота Роби в света на загадките. Помагало за проблемно базирано обучениe за 3. клас

Автори: Мариела Миланова, Деяна Милушева
Издателство: „Просвета – София” АД
Формат: ПЕЧАТЕН
В наличност
20300108866

8.90 лв. 7.12 лв.

Помагалото е част от поредицата помагала „Детективски истории” за ученици от 2. до 4. клас, които осигуряват богат и достъпен материал за прилагане на метода проблемно базирано обучение. Дава възможност на третокласниците да работят в малки групи и да предлагат конкретни решения по поставен проблем.

Виж още

Compare

Анотация

Помагалото е част от поредицата помагала „Детективски истории” за ученици от 2. до 4. клас, които осигуряват богат и достъпен материал за прилагане на метода проблемно базирано обучение. Дава възможност на третокласниците да работят в малки групи и да предлагат конкретни решения по поставен проблем. Активизира процеса на самостоятелно търсене и анализиране на информация. Усъвършенства уменията на учениците да презентират и аргументират заявена позиция и мнение.
Учебното помагало има следните достойнства:
  • формира у третокласниците умения да представят пред публика своите качества, умения и любими занимания;
  • въвежда учениците в ситуации, които да провокират разговор за приятелството;
  • насочва вниманието на учениците към значението на зоопарковете, като им дава възможност след проучване на фактите да изкажат лично мнение;
  • предлага идеи за самостоятелно запознаване с бита на българите, както и за формиране на патриотична гордост;
  • провокира творческото въображение, като предлага на третокласниците да изработят лого на държава от ЕС;
  • дава възможност на учениците да използват знанията си по математика за решаване на практически казуси.
Работата по проблемите, предложени в помагалото, разкрива на учениците ролята на екипната работа. Дава им самочувствие, че придобитите знания и умения им помагат да вземат правилни решения в ежедневието.

Характеристики

Допълнителна информация

Всички категории