Двустранно табло „Части на речта“ и „Видове изречения“


Издателство: „Просвета – София” АД
Формат: ПЕЧАТЕН
В наличност
30401118646

15.00 лв. 13.50 лв.

Таблото обхваща основни морфологични и синтактични знания, които се овладяват в начален етап.
От едната му страна се обобщава всичко най-важно за изучаваните части на речта в уроците по български език от втори до четвърти клас.


Виж още

Compare

Анотация

Таблото обхваща основни морфологични и синтактични знания, които се овладяват в начален етап.
От едната му страна се обобщава всичко най-важно за изучаваните части на речта в уроците по български език от втори до четвърти клас. Включени са описателни определения, въпроси, с които се откриват частите на речта, и съответните граматически категории. Дадените примери допринасят за по-лесното възприемане на теоретичната информация.
От другата страна на таблото са представени видовете изречения по цел на изказване, като моделите имат за цел да акцентират върху важните особености при писане – главната буква в началото и правилния препинателен знак в края.
Наред с видовете изречения по цел на изказване са дадени обобщени знания за видовете изречения по състав и главните части подлог и сказуемо. Това дава възможност учениците да съпоставят едните с другите видове изречения и да формират точни и ясни понятия.
Таблото може да се използва при въвеждане на нови знания и при преговор.

Характеристики

Допълнителна информация

Формат

100×70

Тегло 0.2 kg
Година

2021

Всички категории

Атрактивни отстъпки при поръчки над 15 броя заглавия

За да се възползвате от атрактивните ни отстъпки, свържете се директно към представителите на „Просвета“ във Вашата област.

Колективни абонаменти

Поръчайте абонаменти за класа или училището на специална намалена цена за е-просвета