Двустранно табло „Части на речта“ и „Видове изречения“


Издателство: „Просвета – София” АД
Формат: ПЕЧАТЕН
В наличност
30401118646

15.00 лв. 12.00 лв.

Таблото обхваща основни морфологични и синтактични знания, които се овладяват в начален етап.
От едната му страна се обобщава всичко най-важно за изучаваните части на речта в уроците по български език от втори до четвърти клас.


Виж още

Compare

Анотация

Таблото обхваща основни морфологични и синтактични знания, които се овладяват в начален етап.
От едната му страна се обобщава всичко най-важно за изучаваните части на речта в уроците по български език от втори до четвърти клас. Включени са описателни определения, въпроси, с които се откриват частите на речта, и съответните граматически категории. Дадените примери допринасят за по-лесното възприемане на теоретичната информация.
От другата страна на таблото са представени видовете изречения по цел на изказване, като моделите имат за цел да акцентират върху важните особености при писане – главната буква в началото и правилния препинателен знак в края.
Наред с видовете изречения по цел на изказване са дадени обобщени знания за видовете изречения по състав и главните части подлог и сказуемо. Това дава възможност учениците да съпоставят едните с другите видове изречения и да формират точни и ясни понятия.
Таблото може да се използва при въвеждане на нови знания и при преговор.

Характеристики

Допълнителна информация

Формат

100×70

Тегло 0.2 kg
Тип издание

Печатен вариант

Година

2021

Всички категории