География и икономика за 11. клас. Профилирана подготовка. Модул 4. Европа, Азия и България

В наличност
11107148817

20.00 лв. 16.00 лв.

Учебникът по география и икономика за 11. клас – Модул 4, съдържа научно коректна, актуална, систематизирана и богато илюстрирана информация за географията на Евроазиатския регион и България. Сложните теми и новите понятия са обяснени на ясен и достъпен за учениците език.


Виж още

Compare

Анотация

Учебникът по география и икономика за 11. клас – Модул 4, съдържа научно коректна, актуална, систематизирана и богато илюстрирана информация за географията на Евроазиатския регион и България. Сложните теми и новите понятия са обяснени на ясен и достъпен за учениците език.
Учебникът е конструиран така, че да осигури възможност на учениците бързо да разбират и научават, да дискутират съвременни проблеми, да решават казуси, да отговарят на научни въпроси. Изданието е създадено с цел да постави началото на подготовката за Държавния зрелостен изпит в края на 12. клас.
Чрез учебника учителят може да прилага и съчетава традиционни и съвременни форми, методи и подходи при организиране на учебния процес, с активно включване на елементи на изследователския и на проблемния подход и използване на възможностите на информационно-комуникационните технологии.
Учебното съдържание е разработено в 36 теми с помощта на четири типа уроци: за нови знания; за практически дейности и дискусии; за обобщение и преговор; за контрол.
Задачите и въпросите имат различна степен на трудност и отговарят на компетентностите, заложени в учебната програма.
В учебника има речник с новите понятия и апарат за ориентиране.

Характеристики

Допълнителна информация

Формат

21×29 см

Страници

120

Тегло 0.310 kg
Вид подготовка

Профилирана подготовка

Заповед

№ РД 09-1579/17.07.2020 г.

Година

2020

Всички категории