География и икономика, задачи за държавен зрелостен изпит, профилирана подготовка

Предстоящ

Помагалото ще е в помощ на всички зрелостници, които през учебната 2021/2022 г. ще се явяват на ДЗИ по география и икономика – профилирана подготовка. Изданието включва задачи от онези теми на шестте модула по профилирана подготовка, които са част от учебно-изпитната програма за ДЗИ на МОН.


Виж още

Compare

Анотация

Помагалото ще е в помощ на всички зрелостници, които през учебната 2021/2022 г. ще се явяват на ДЗИ по география и икономика – профилирана подготовка. Изданието включва задачи от онези теми на шестте модула по профилирана подготовка, които са част от учебно-изпитната програма за ДЗИ на МОН. В първата част на помагалото са разработени разнообразни задачи: с избираем отговор, с кратък и разширен свободен отговор, за изработване на картосхема, за отговор на проблемен въпрос, както и географски казуси. Във втората част на помагалото са дадени верните отговори и примерни разработки на отговор на научен въпрос и географски казус. Задачите в изданието са подредени по модули, което улеснява използването му за упражнение по време на обучението в 11. и 12. клас, както и за самоподготовка за ДЗИ.

Характеристики

Допълнителна информация

Всички категории