Химия и опазване на околната среда за 12. клас. Профилирана подготовка. Модул 3: Химия на органичните вещества

Автори: Донка Ташева, Кирил Атанасов
Издателство: „Просвета – София” АД
Формат: ПЕЧАТЕН
Одобрено от МОН!
В наличност
11209139010

19.00 лв. 17.10 лв.

Учебникът не надвишава предвиденото в учебната програма съдържание. Зависимостите, термините и процесите са обяснени точно, ясно и разбираемо, а на места, където е необходимо, достатъчно подробно. Стилът е съобразен с възрастовите характеристики на учениците от 12. клас и насърчава самостоятелността, критичното мислене и творческата им дейност. Информацията и представените данни са актуални и точни.


Виж още

Compare

Анотация

Учебникът не надвишава предвиденото в учебната програма съдържание. Зависимостите, термините и процесите са обяснени точно, ясно и разбираемо, а на места, където е необходимо, достатъчно подробно. Стилът е съобразен с възрастовите характеристики на учениците от 12. клас и насърчава самостоятелността, критичното мислене и творческата им дейност. Информацията и представените данни са актуални и точни. Учебникът предлага още:
• актуални теми за семинари и проектни задачи, при които учениците търсят допълнителна информация от различни източници и я представят под формата на проекти или презентации;
• допълнителни текстове, свързани с основното съдържание, със задачи и упражнения и с практическото прилагане на знанията и уменията;
• много таблици за сравнително разглеждане на веществата;
• схематично представяне на химични свойства и наименуване на веществата;
• задачи с различна степен на трудност;
• задачи, стимулиращи самостоятелната и груповата изследователска работа при уроците за упражнения и експериментална работа.

Характеристики

Допълнителна информация

Автор Донка Ташева, Кирил Атанасов
Клас 12. клас
Предмет Химия и опазване на околната среда
Вид издание Учебници
ISBN

978-954-01-4133-6

Баркод

9789540141336

Формат

21×29 см

Страници

292

Тегло 0.75 kg
Вид подготовка

Профилирана подготовка

Заповед

№ РД09-1323/28.06.2021 г.

Година

2021

Всички категории