Химия и опазване на околната среда за 9. клас

Автори: Лиляна Боянова, Красимир Николов, Ивайло Ушагелов, Емилия Тодорова
Издателство: „Просвета Плюс” ЕАД
Формат: ПЕЧАТЕН
Одобрено от МОН!
В наличност
10909208145

15.00 лв. 12.00 лв.

Учебникът работи само с уточнените в учебната програма основни понятия, процеси и закономерности, което го прави напълно достатъчен за постигане на очакваните резултати. Написан е на ясен и точен език, съобразен с възрастта на учениците.


Виж още

Compare

Анотация

Учебникът работи само с уточнените в учебната програма основни понятия, процеси и закономерности, което го прави напълно достатъчен за постигане на очакваните резултати. Написан е на ясен и точен език, съобразен с възрастта на учениците.
Уроците са 52, групирани в 6 раздела и илюстрирани с достатъчно примери, снимки, схеми и таблици. Наред с връзките състав → строеж → свойства → приложение важно място е отделено и на здравно-екологичната тематика: в уроците за веществата има текстове за физиологичното им действие и токсичността им, идеи за опасностите от замърсяване на околната среда и за оказване на първа помощ при отравяне. Включени са и текстове за историята и развитието на органичната химия и на по-важните съединения.
Разнообразни са упражненията след всеки урок. В тях има задачи за:

  • практическо прилагане на знанията и стимулиране на творческата дейност;
  • разсъждаване и правене на изводи;
  • анализиране на текст и формулиране на решения;
  • съставяне и разчитане на таблици, схеми, графики;
  • наблюдаване, сравняване, разпознаване, групиране и класифициране на вещества и процеси;
  • анализ на информация и планиране;
  • конструиране на апаратури и извършване на химични експерименти.

При лабораторните упражнения се обръща специално внимание на правилата за безопасна работа. Резултатите от опитите се отразяват в протокол в работната тетрадка.
В края на всеки раздел е изведено какво трябва да знаят и могат учениците, подкрепено от тестови задачи с избираем отговор, от задачи с отворен отговор, както и скàла за самооценка. Този подход позволява и на родителите при желание от тяхна страна да могат да следят самоподготовката на учениците.

 

Учебникът за 9. клас се ползва и като втора част за 9. клас при паралелки с интензивно изучаване на чужд език.

Характеристики

Допълнителна информация

Баркод

9786192222192

Формат

21×29 см

Страници

156

Тегло 0.470 kg
Заповед

№ РД 09-1382/20.07.2018 г.

Година

2018

Всички категории