Компютърно моделиране и информационни технологии за 5. клас

В наличност
32.96 лв. 29.66 лв.
е-просвета лого Демо линк
21.08 лв.
/цена за 12-месечен абонамент/
Compare

Анотация

Печатен вариант


Написан на достъпен и точен език, с ясно и стройно графично оформление, учебникът напълно гарантира постигането на очакваните резултати, заложени в новата учебна програма по компютърно моделиране и информационни технологии за 5. клас. Знанията, уменията и отношенията, свързани с изпозлзането на блоков език за програмиране и придобити по учебния предмет компютърно моделиране в началния етап, се надграждат и разширяват.
Теоретичното съдържание в уроците за нови знания е представено под формата на въпроси и отговори. Въпросите са свързани с описаните в учебната програма основни компетентности. Изведени са встрани от основния текст, за да се подчертае тяхната важност и за да се улесни самостоятелната работа на учениците с учебника. Основните понятия, факти и процедури се въвеждат чрез поставяне на проблемна ситуация, разрешаване на поставени проблеми и отговори на въпросите в урока. В края на всеки урок за нови знания са предложени въпроси и задачи за затвърдяване на наученото и за самостоятелна работа на учениците.
В уроците са обособени различни рубрики:
„Да припомним!”, в която накратко се актуализират основни понятия и процедури;
„Речник”, която съдържа термините, използвани в урока, на английски език и техния превод на български език;
„Знаете ли, че?”, в която се представят любопитни факти;
„Важно!“, „Забележка“ и „Упътване“, с които се акцентира на евентуални проблеми при решаване на задачите от учебника.
В учебника са предложени разнообразни въпроси и задачи за мотивиране и въвеждане на темата и новите знания и умения, за затвърдяване на въведените понятия и процедури, за осъществяване на междупредметни връзки, за включване в портфолиото на ученика, както и задачи с по-висока сложност. Често въвеждащите задачи изискват от учениците да експериментират, да наблюдават и да анализират резулатите.
Разработени са примерни тестове за оценяване на усвоените знания и умения.
Към учебника има предварително подготвени ресурсни файлове със задачи, които се използват за мотивиране, въвеждане, демонстриране и усвояване на учебното съдържание. Може да ги изтеглите от www.prosveta.bg/infoteh.

Електронен вариант


Включва:
• Електронен вариант на учебника, достъпен през платформата е-просвета за период от 12 месеца;
• Интерактивни упражнения – тестови или интерактивни задачи за проверка на знанията: задачи за свързване, за попълване на липсващи думи, за подреждане на абзаци в правилен ред, решаване на кръстословици, вярно/невярно, пъзели и др.;
• Видеоуроци, преподадени от утвърдени учители;
• Кратки е-уроци – най-важното от всяка тема за нови знания, събрано в една презентация за преговор и проверка на усвоените знания;
• Тестове за проверка на знанията след всеки кратък е-урок.

Характеристики

Допълнителна информация

Баркод

9786192223441

Формат

21×29 см

Страници

112

Тегло 0.306 kg
Заповед

№ РД 09-3285/10.06.2022 г.

Година

2022

Всички категории